NAPIREND ELŐTT:

 

Szentes Gyula, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester       

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításra

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester    

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására (későbbi postázás)

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítására (későbbi postázás)

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására (későbbi postázás)

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására (későbbi postázás)

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz –ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester       

 

 1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezésére

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester    

Meghívott:       Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére a 2023. évre

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester       

 

 1. Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2022. szeptember 23.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester