NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:            települési képviselő

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. A közösségi költségvetés elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Játszótér létrehozása a Csalogány utcában

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2023. február 17.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester