NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Csák Bálint leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

            Előadó:            települési képviselők

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása a nyugdíjasok és a méltányosságból rászorulók tekintetében

Előadó:           T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2023. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola birkózócsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2023. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2023. január 20.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester