Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Felhívások, tájékoztatók

Tájékoztatás "súlykorlátozásról" a 7. számú főút vonatkozásában

2018. dec. 14.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Magyar Közőt Nonprofit Zrt, mint az érintett közút kezelője, a 7. számú főút 17+4620 - 32+433 km szelvényének közötti szakaszán - a főút érdi, M6 22 jelű csomópont körforgalmú csomópontjától Martonvásár központjáig, "7,5 t tehergépjárművel behajtni tilos" "kivéve célforgalom" jelzőtáblával jelzett korlátozást vezet be 2018. december 18. napjától.

A korlátozást az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyásával a közút megnövekedett forgalma következtében martonvásár település lakott területének védelme, valamint a közút állapotromlásának megelőzése érdekében vezetik be.


Tovább...

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

2018. dec. 13.

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évre szóló pályázatait elbírálta.

A pályázati felhívásra 65 „A” típusú és 4 „B”  típusú pályázat érkezett. Valamennyi „B” típusú pályázat érvényes, az „A” típusú pályázatokból 3 érvénytelen.

A 63/2018. (XII.06.) KÖMÜBhatározat alapján a hallgatók havi ösztöndíja 8.000,- Ft-tól -21.000,- Ft-ig terjedő összegben került megállapításra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig kiegészíti a települési önkormányzat által nyújtott támogatást.

 

Tovább...

Tájékoztatás a téli szünidei gyermekétkeztetésről

2018. dec. 13.

Tájékoztatás a téli szünidei gyermekétkeztetésről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a  alapján -, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A téli szünet időtartama alatt

2018. december 27., 28., és 2019. január 2-án

naponta 11.30 – 12.30 óra között

biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.

 

Az étkezés helyszínei:

Érdi Bolyai János Általános Iskola étkezője

2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.

vagy az

Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

 

A szünidei gyermekétkeztetés iránti további kérelmek benyújtására a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői napokon: 13-18.30 óra között, szerdai napon: 8-12 és 13-16.30 óra között van lehetőség.

 

Érd, 2018.  12. 07.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

Tovább...

Tájékoztatás az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos eljárásról

2018. dec. 04.

A jelenleg érvényes jogszabály értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles az építője. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül (illegálisan) épült, vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg. 

A Kormány támogatja, hogy a fennmaradási engedélyek beszerzési határidejét a jelenlegi 2018. december 31-e helyett két évvel, 2020. december 31-ig meghosszabbítsák, azaz további két évet biztosítanának a fenti helyzet rendezésére. 

Az erre vonatkozó törvénymódosítási javaslat (T/2930) az Országgyűlés előtt van, melynek várható zárószavazása a decemberi ülésen lesz.  A jogszabály elfogadása esetén a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

A jogalkotó további feladata még a kapcsolódó eljárási rend tisztázása, azaz, hogy mit kell pontosan tenniük 2020. december 31-ig az ilyen kutak tulajdonosainak. 

Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi jogalkotási időszakban határozzák meg. 

Amíg az eljárásrendet tisztázó új jogszabály nem jelenik meg, addig a tulajdonosnak semmilyen kötelezettsége nincs!

Tovább...

Felhívás Érdi Művészeti Díjra

2018. nov. 26.

Felhívás Érdi Művészeti Díjra

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város hírnevének öregbítéséhez.

 

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni.

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága véleményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

Tovább...

Felhívás Csuka Zoltán Díjra

2018. nov. 26.

Felhívás Csuka Zoltán Díjra

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település művelődését.

 

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni.

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága véleményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

 

Tovább...

Decemberi munkarend

2018. nov. 26.

HIRDETMÉNY

Tovább...