A www.erd.hu Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos webes kommunikációs eszköze. Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, egyéb anyagokat Érd Megyei Jogú Önkormányzata, mint a Tartalom szolgáltatója tájékoztatás céljából teszi közzé.

A www.erd.hu oldalra való belépéssel a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált Felhasználó.

  • Tartalom felhasználása

A www.erd.hu oldalon található tartalom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, ezáltal fenntart minden, a lap bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a lap bármely részének (szöveges tartalom, videoanyag, fotó) felhasználása, valamint üzleti célú értékesítése.

  • A Felhasználó felelőssége

A Felhasználó a www.erd.hu honlapot csak saját felelősségére használhatja.

A Felhasználó köteles a honlapot rendeltetésének megfelelően, tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával használni.

  • Jogérvényesítés

Az a jogosult, akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a www.erd.hu oldalon elérhető tartalom, információ sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, panaszaival, kifogásaival közvetlenül fordulhat az Önkormányzathoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.

  • Értelmező rendelkezések:

Tartalom: A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.

Felhasználó: Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, vagy amely a honlap tartalmát felhasználja, vagy csak megnézi, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.