Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Beruházások, fejlesztések (pályázatok)

Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával VEKOP-5.3.3-17-2017-00011

2021.december

 

Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával

 

 

Sajtóközlemény                                                                   

 

Nagyszabású beruházás indul jövő év első felében Érden. Kezdetét veszi a város egyik legforgalmasabb útjának számító Törökbálinti út Szövő utca és a Felsővölgyi út közötti szakaszának rekonstrukciója, amelynek része lesz a Törökbálinti-Felsővölgyi-Tetőfedő – jelenleg rossz beláthatóságú, balesetveszélyes – kereszteződésben egy új körforgalom kiépítése. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 1,318 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével, teljes mértékben vissza nem térítendő támogatásból.

 

A beruházás eredményeképp az útszakasz rekonstrukciója és forgalomtechnikai korszerűsítése nagyban elősegíti a két M7-es – az érdi Iparos úti, illetve a törökbálinti M0-ás – autópályalehajtó forgalmát Érdre bevezető út biztonságosabbá tételét. Jelenleg ugyanis a Törökbálinti úton a gépkocsik sokszor nagy sebeséggel közlekednek, és ezt a forgalmat a Törökbálinti-Felsővölgyi-Tetőfedő kereszteződés nem képes minden esetben mérsékelni, lassítani.

 

Többek között ezt a célt szolgálja az említett kereszteződésben a körforgalom megépítése. A körforgalom mind a négy ki- és behajtó ágán zebra létesül.  Ezeknél az út és a járda összekötése akadálymentes lesz a mozgásukban korlátozottak számára, az úgynevezett taktilis jelek – speciálisan kiöntött térburkoló elemek – segítségével pedig a gyengénlátók is biztonságosan közlekedhetnek majd. A körforgalomban és a becsatlakozó útszakaszokon a gyalogátkelőhelyeknél kiemelt közvilágítás épül. A kereszteződésbe most – a Felsővölgyin keresztül – bekapcsolódó Alsóerdősor utca zsákutcává alakul.

 

A körforgalmú csomópont létesítése miatt átépülő útszakaszokon a meglévő pályaszerkezet teljesen felbontják, majd újraépítik. A beruházásba bevont, úgynevezett tervezési terület nemcsak a körforgalomra korlátozódik. Ide tartozik még a Törökbálinti út körfogalom előtti, Szövő utcáig tartó kb. 260 méteres, illetve a Törökbálint felé vezető külterületi szakaszának kb. 200 méteres része. Továbbá a Tetőfedő utca és a Felsővölgyi út kb. 50-50 méter hosszú szakasza is. Ahol a pályaszerkezet is problémás, ott a kivitelező teljesen elbontja és újjáépíti azt, a többi, beruházással érintett útszakaszokon a kopóréteget felmarják és újra aszfaltozzák. Az átépítés során új csapadékvízelvezető rendszer épül és a szükséges közműkiváltások is megtörténnek. Az érintett útszakaszok mellett egyoldali járda létesül.

 

A beruházás annak köszönhető, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca- Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával” címmel VEKOP-5.3.3-17-2017-00011 kódszámmal a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” tárgyú pályázati kiírásra. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 31-én támogatásra érdemesnek ítélte, majd 2018. március 12-én alá is írták a Támogatási Szerződést. A beruházás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (NIF) konzorciumban valósul meg. A pályázat keretén belül a tervkészítés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladata volt, amely alapján a NIF eredményes kivitelezési közbeszerzési eljárást bonyolított le.

Tovább...

AZ ÉRD, ELÖLJÁRÓ-VELENCEI UTAK FORGALOMIRÁNYÍTOTT CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE

 

 Sajtóközlemény

Befejeződtek az Elöljáró utca - Velencei út csomópontjának kivitelezési munkái. A projektet a Magyar Állam és az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásként 168 398 415 Ft-tal támogatja, ami az elszámolható költségek 100% -át jelenti.

 

Tovább...
szechenyi2020

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

                                                                                                                                                                                                            

 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP 6.3.3-16 -2017-00001

Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

VEKOP-6.3.3-16-2017-00001Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létrehozása

 

 

2019. 06. 06.

Tovább...

Vállalkozói park és Tudásközpont kialakítása kezdődik Érden

Vállalkozói park és Tudásközpont kialakítása kezdődik Érden
PM_VALLPARK_2017
A pályázati felhívást a Pénzügyminisztérium „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című, PM_VALLPARK_2017 sz. pályázati felhívása keretében 2017 ben írta ki, amellyel az önkormányzat gazdaságfejlesztési törekvéseit segíti.
A 250 millió Ft vissza nem térítendő pénzügyminisztériumi támogatáshoz az Önkormányzat 27 millió Ft önrészt tett. A pályázati pénzből az Önkormányzat olyan üzleti és innovációs szolgáltatásokat biztosít a vállalkozásoknak, amelyeket önmaguktól nem finanszíroztak volna meg.
A megvalósítás helyszíne Érd külterülete, amely a 7 es út mellett, Tárnok és Százhalombatta között található. A vállalkozói park a 7 es számú főútról könnyen megközelíthető, továbbá az M6 os autópálya és a 40 es vasút közelsége szintén kedvező.
A fejlesztéssel érintett terület nagysága 5.788 ha.
A tervek szerint megvalósul a vállalkozói park alapinfrastruktúrájának kiépítése: áramszolgáltatás biztosítása, elektromos kábel fektetése, gáz, víz és csatornahálózat kiépítése, közlekedőfelület kialakítása a telekhatáron belül és kívül, valamint a vállalkozói park megközelítését lehetővé tevő, a településhálózathoz csatlakozó közmű alapinfrastruktúra kiépítése, közvilágítás.
Ezzel párhuzamosan a Pest megyei Önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumának beruházásaként egy Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ épül 1. 066 ha területen, amelyeknek kialakítása, fejlesztése illeszkedik a Vállalkozói Park tevékenységéhez.
A projekt fő szakmai felelőse és a terület későbbi üzemeltetője az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft..
A támogatott tevékenység 2019. március 1-től 2020. március 1-ig tart.
A fejlesztés eredményeként javul a betelepülő vállalkozások versenyképessége, a vállalkozások telephely feltételeinek javulásával összefüggésben. Segítségével az induló vállalkozások ösztönzése is megvalósulhat, mert ez a környezet komplex infrastruktúrájával, szolgáltatásaival elősegíti az üzleti tevékenység elkezdését. A vállalkozói park ugyanakkor egy olyan központ lenne, amelyben az innováció és a vállalkozási szellem egyszerre van jelen, amely a vállalkozások számára a fejlődés különböző fázisaiban fejlődési, tesztelési, vagy piacra lépési lehetőséget ad. A vállalkozásoknak magas színvonalú szolgáltatásokat, korszerű üzleti infrastruktúrát nyújt, növelve ezzel versenyképességüket, így Érden - nem csak a lakosság száma, - de a gazdaság is robbanásszerűen fejlődhet.
További információ kérhető: Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
A Pénzügyminisztérium által kiírt, „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” pályázaton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014 2030, és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014 2020 megvalósításának keretén belül valósul meg, 2020 tavaszán.

Tovább...

Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 25-én pályázatot nyújtott be „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel VEKOP-5.3.3-17-2017-00009 kódszámmal a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” tárgyú pályázati kiírásra. A 2017. október 31-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2018. március 7-én került aláírásra. Megítélt támogatás: bruttó 501.988.918 Ft. A támogatás mértéke 100%.

 

Az Érd, Ercsi út felújítása a Szabadság tér (Ilona utca) - M6 autópálya (körforgalmú csomópont) közötti szakaszon. Az Ercsi út burkolata jelenleg enyhén repedezett, lokális pályaszerkezet elhasználódás figyelhető meg rajta. Az érdi temető és az Ercsi út nyugati oldalán lévő Sportcentrum későbbiekben történő fejlesztése indokolja a jelenlegi murvás parkoló terület rendezését, parkolók kialakítását. A felújítást követően gyephézagos mederburkolatú árok épül, a kapubejárók menti átereszek cseréje mellett.

A megvalósítás során az Ercsi út és csatlakozó útszakaszoknál a meglévő út nyomvonalát követve marással történő burkolat javítást tervezünk, valamint szegély javítást, egyoldali térkő burkolatú járda építése mellett. A gyalogos átvezetéseknél taktilis jel kerül a burkolatba beépítésre, annak érdekében, hogy a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse.

A tervezett kétoldali buszöblök és buszparkolók mentén mindkét oldalon 2,00 m széles gyalogjárda került tervezésre. Az Ercsi út és a Júlia utca csatlakozásánál található jelenlegi murvás parkoló területen új parkoló – összesen 156 személygépkocsi parkolására lesz lehetőség – lett tervezve. A feltáró utak aszfalt burkolatot, a parkoló állások térkő burkolatot kapnak. A Júlia utca és az Ercsi út csomópontja áttervezésre került. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.01.

Tovább...

Az Érd, Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 19-én pályázatot nyújtott be „Az Érd, Szent István- Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel VEKOP-5.3.3-17-2017-00005 kódszámmal a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” tárgyú pályázati kiírásra. A 2017. október 19-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 7-én került aláírásra. Megítélt támogatás: bruttó 199.533.246 Ft. A támogatás mértéke 100%. 

A projekt megvalósítása során a Szent István út - Damjanich utca – Tárnoki út - Lőcsei út keresztezésében körforgalmú csomópont épül az érintett terület gyalogosforgalmi, tömegközlekedési, vízelvezetési kérdéseinek rendezésével. Körforgalmú csomópont idegen területek bevonása nélkül, illetve a legkisebb mértékű terület igénybevétel mellett a HÉSZ adta lehetőségek között, a közvilágítási hálózat átépítésével történik. A gyalogos közlekedési felületek akadálymentesen, taktilis jelek kiépítése mellett valósulnak meg, annak érdekében, hogy a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse. A közlekedésbiztonság biztosítása érdekében kerül körforgalmú csomópont kiépítésre, ezen kívül a gyalogosok igényeit figyelembe véve járda épül, a személygépkocsival közlekedők érdekében szilárd burkolattal felújított útszakasz, a tömegközlekedést használók érdekében pedig biztonságos autóbuszmegálló létesül. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.01.


Tovább...

Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 19-én pályázatot nyújtott be „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel VEKOP-5.3.3-17-2017-00004 kódszámmal a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” tárgyú pályázati kiírásra. A 2017. október 19-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 7-én került aláírásra.

A tervezési területen a megnövekedett forgalmi igényekhez igazodva az útkereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítése vált szükségessé, amely járműosztályozós-jelzőlámpás csomópont kialakításával került megvalósításra. Valamennyi a közlekedésben résztvevő igényeinek a figyelembe vételével. A Diósdi úton a forgalmi igényeknek megfelelően nyugatról kelet felé külön balra kanyarodó sáv épült, míg a szélső sávban egyenesen lehet továbbhaladni. Keletről nyugat felé az egyenes és jobbra irányba való közlekedés egy sávból került kialakításra. A Csaba utca felől két járműosztályozó sáv tervezése valósult meg: egy jobbra és egy balra kanyarodó sáv. A Diósdi úton mindkét oldalon, és a Csaba utca nyugati oldalán az úttal párhuzamosan a meglévő járda-burkolatok átépítésre és szélesítésre került. A járda átvezetéseknél szegélysüllyesztéssel, taktilis jelek beépítése mellett, annak érdekében, hogy a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse. A meglévő burkolatokról a csapadék elvezetése a Diósdi út nyugati oldalán zárt rendszerrel, a kereszteződéstől keletre, illetve a Csaba utcában nyílt rendszerrel (árok) megoldott.

A beruházás megvalósítása 2019 őszén indult, s 2020 augusztusában befejeződött, a forgalomba helyezése megtörtént.

Tovább...