A Sport Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14.§ (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 2019. évi Sport és Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és a 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

                                                                                                                                                                            

A Bizottság megállapítja, hogy a támogatás fennmaradó része – 150.000,- Ft – kifizethető.

 

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

 

 

Csépán István

 

Lengyel Péter

 

elnökhelyettes

 

elnök