Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az egyes keretekre biztosított támogatás mértékét a költségvetési rendeletben kell rögzíteni.

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 15.000.000 forint került elkülönítésre.

 

A támogatási főösszeg egyes keretek közötti felosztására a bizottságok véleményének kikérését követően a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek javaslatot.

 

Pályázati határidőkről a Közgyűlésnek nem kell döntenie, ugyanis azt a rendelet 13. § (11) bekezdése tartalmazza. E szerint a pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. A pályázatok elbírálásának határideje pedig a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2019. február 8.

 

T. Mészáros András

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített összeget az alábbiak szerint osztja fel az egyes keretek között:

 

Természet és környezetvédelmi keret:

1.500.000,- Ft,

Egészségügyi keret:

1.000.000,- Ft,

Szociális keret:

1.000.000,- Ft,

Kulturális keret:

6.000.000,- Ft,

Sport és ifjúsági keret:

5.000.000,- Ft,

Közrendvédelmi keret:

500.000,- Ft,

Összesen:

15.000.000,- Ft.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.