Tisztelt Közgyűlés!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében: „A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.”

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményvezetői elkészítették az előző nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolókat.Az intézményenkénti beszámolót az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

 

 

Érd, 2020. október 9.

                                                                                             

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: határozat továbbítására - 2020. november 10.

Felelős: dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: határozat továbbítására - 2020. november 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.