1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. május 1. napjával Falusi Ferenc nem képviselő bizottsági tag Gazdasági Bizottsági tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg Bilik Jánosnét a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Gazdasági Bizottság létrehozásáról szóló 211/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Gazdasági Bizottság:

 

Elnök:

Csépán István

Tagok:

Andrasek Mónika

 

Dr. Bács István

 

Gál Alex

Nem képviselő tagok:

Bilik Jánosné

 

Csornai Károly

 

Kocsner János”

 

3. A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„2.) Gazdasági Bizottság:

 

Elnök:

Csépán István

Tagok:

Andrasek Mónika

 

Dr. Bács István

 

Gál Alex

Nem képviselő tagok:

Bilik Jánosné

 

Csornai Károly

 

Kocsner János”

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester