Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Darukezelő utca 1, 1/A. (1122/1, 1122/2 helyrajzi számú) terület zöldterületként történő megóvását és elfogadja a városi zöldpark, közösségi terület létrehozásában a klímabarát koncepció alapállításait.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ez alapján kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) olyan tartalmú módosítását, mely a Darukezelő utca 1, 1/A. (1122/1, 1122/2 helyrajzi számú) ingatlanok területén közpark létesítés lehetőségét teremti meg és a jelenlegi beépítésre szánt VT-2, településközpont terület övezetet Különleges terület – Rekreációs terület (Kr) övezetbe sorolja át.

 

A határozat végrehajtásához szükséges tervezési tevékenységet a folyamatban lévő HÉSZ módosítás tervezési szerződésének keretei között kell elvégezni.

 

 

Határidő:         HÉSZ teljes felülvizsgálatával egy időben

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester