1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt telektömb helyi építésügyi előírásai módosításáról szóló telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a – határozat mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.

 

  1. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester