T. Mészáros András polgármester: A napirendi pont tárgyalása alatt átadja az ülés vezetését Simó Károly alpolgármester részére.

Szűcs Gábor képviselő: Sokan megkeresték, hogy az Érd és Térsége Csatorna Társulás 2017. évi beszámolója mikor fog megtörténni? A Társulat elszámolása milyen stádiumban van?

Simó Károly alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a Társulásnak évente be kell számolni, véleménye szerint az Érd és Térsége közműtársulás beszámolója még idén, az első félévben a Közgyűlés elé fog kerülni. A társulatra vonatkozó jogszabály szerint a viziközmű társulat elszámolását a küldöttgyűlés tudja elindítani, melyet évente meg kell tartani.

Kopor Tihamér képviselő: A 40-es vasútvonal építésével kapcsolatban egyre többen érdeklődnek a vasútvonal építéséhez kapcsolódó, lakosokat érintő eljárások és különböző akadályoztatások felől, melyre jó lenne egy összefoglaló választ adni. Most, hogy közel kerülnek ahhoz, hogy Érdligetre elérnek ezek a munkálatok, jó lenne vagy egy összefoglaló vagy egy lakossági tájékoztatót tartani a tereprendezéstől kezdve, az alternatív közlekedési lehetőségekről, illetve a helyettesítő autóbuszig bezárólag. Ezek az információk érdekelnék az embereket.

Simó Károly alpolgármester: Felkéri az illetékes irodát, hogy írásban juttassa el képviselő úrnak, illetve a sajtón keresztül a lakosoknak - főleg a vágányzár kapcsán - a szükséges információkat.

Dr. Havasi Márta képviselő: Szóba került a harmadik szelektív gyűjtési lehetőség az M7-en túli területen, nevezetesen az üveg szelektív gyűjtése. Kérdése, hogy ez hol történik? Még nem találkozott ilyennel. Ez a kísérlet az M7-en túli terület mely részén került bevezetésre és hány háztartást érinthet? A városkártyával kapcsolatban kérdése, hogy Érden hol lehet vásárolni városkártyával, illetve honnan lehet megtudni, hogy mely üzletekben használhatóak fel? Javasolja, hogy erről tegyenek közzé listát, hogy az érdiek tudják, hogy ez a városkártya mire használható, ha használható egyáltalán. Az Érdi Újságnak megvan a maga közszolgálati funkciója, mely közpénzből működik, tehát joggal várhatja el bárki, hogy az újság mindenkihez eljuthasson. Hónapok óta az M7-en túli területre nem érkezik Érdi Újság.

Simó Károly alpolgármester: Az első kérdésére, hogy hol működik üveg szelektív hulladékgyűjtés és hány háztartást érint, meg fogják kérdezni az ÉTH Kft.-t. A városkártyával kapcsolatban elmondja, hogy a lista közzé van téve többek között az ÉrdMost.hu-n is, felhívja a figyelmet, hogy van egy olyan funkciója is, hogy a kártyával nem csak helyi, hanem sok országos kedvezményt is el lehet érni, mely egy éves időszakra tartalmazta a kedvezményeket, most ennek van egy megújítási díja, melyet érdemes megtenni. A lista korábban megjelent az Érdi Újságban is, illetve a GoStore cég oldalán is, aki bonyolította, korábban közzé volt téve. Az Érdi Újság tartalma nagyon fontos, hogy hiteles és teljes körű tájékoztatást adjon arról, hogy mi történik a városban. A terjesztéssel kapcsolatban hozzá is érkeznek jelzések. Azt látja, hogy minden jelzés után a kiadó és a terjesztő képviselője többször ellenőrzik a helyszíneket. Meg fogják kérdezni, hogy milyen tapasztalatok vannak az M7 feletti területen. Azon azért csodálkozna, ha az M7-en felüli területre egyetlen háztartásba sem jutott volna el az Érdi Újság. Az illetékes kolléga folyamatosan összegyűjti a beérkezett panaszokat, hogy lássák, hogy hol vannak komolyabb problémák, továbbra is mindenkit arra kérnek, ha vannak konkrét címek, jelezzék a hivatal irányába. Ettől függetlenül a terjesztés ellenőrzése zajlik.

Dr. Veres Judit képviselő: A területén is vannak olyan utcák, ahová nem jut el az Érdi Újság, mint például a Tekercselő út. Örülnek annak, hogy megújult Érd-Ófalu 111 éves ásványvizes kútja. A termálvizet sokan viszik, jó hatású különféle betegségekre. Jó lenne, ha táblán kifüggesztve láthatnák az összetételt, akkor tudnák szakemberként is ajánlani.

Simó Károly alpolgármester: Maga és családja is fogyasztja a vizet, kéri Zsirkai László ügyvezető urat, hogy tájékoztassa képviselő asszonyt, illetve nézzenek utána, hogy ki lehet-e függeszteni, milyen jogszabályi lehetőségek vannak arra, hogy látható legyen a víz összetétele.

Csornainé Romhányi Judit képviselő: Egy érdi lakostól kapott bejelentést a közvilágítással kapcsolatban: „ A Fürdő utcán és még az Alsóvölgyi út elején is minden lámpaoszlop el van látva lámpatesttel, mely elfogadhatóan bevilágítja a köztes útszakaszt, mi az oka, hogy a fentebb említett kanyar körül – Boglárka utca – viszont hirtelen minden második, sőt harmadik oszlopon van csak lámpatest, ami elfogadhatatlan és balesetveszélyes.” Ennek maga is utánanézett, pont ahol a legkeskenyebb az úttest, mivel járda nincs, minden gyalogos az úton közlekedik és sötétedés után nagyon nehezen vehető észre a gyalogos, vagy a biciklivel közlekedők.

Simó Károly alpolgármester: A választ 15 napon belül írásban küldik meg.

Antunovits Antal képviselő: Megköszöni az ófalusi Szent Mihály kúthoz történő hozzászólást, Zsirkai László ügyvezetővel már megbeszélték, hogy ki lesz téve a víz összetétele, azonban kéri, hogy az is legyen kitéve, hogy ehhez hány ember járult hozzá anyagilag. Mindenkinek köszönjék meg, aki hozzájárult, hogy ez a kút ilyen szép állapotban legyen. Kéri, hogy a Judit, Júlia, Kerülő utcát, a Battai és a Hármashatárhegy utat az ÉKFI kátyúzza. A Fő és Szapáry utca sarkon nyáron megcsinálták a vízelvezetést, azonban hatalmas tócsa keletkezik a ház előtt, melyet a gépjárművek a házra vernek. Tegnapi nap folyamán beszélt Incze Józseffel és Szarka Gáborral, az ÉKFI munkatársaival, akik kerülő táblákat helyeztek ki. A képviselői beszámolójában is szerepelt, hogy a Kötél köz, Szapáry és Fő utca vízelvezetése az idei évben folytatódik, azonban nagyon fontos lenne, hogy addig ne okozzon kárt az emberek tulajdonába. A Szapáry és Fő utca sarkán, ahol átvezetésre került a víz szeretné, ha az ingatlan faláról lejött vakolatot pótolnák. Vasárnap, 2018. február 25-én lesz a kommunizmus, diktatúra áldozatainak az emléknapja, mindenkit kér, hogy néma felállással emlékezzenek.

Simó Károly alpolgármester: A jelzéseket továbbítják az ÉKFI részére, úgy gondolja, hogy az egész városban, sőt az országban is a téli időjárás után sok a teendő az utakkal kapcsolatban. Remélik, hogy az ÉKFI szakemberei ezeket hamar meg fogják oldani.

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Közgyűlés ülését, melyet zárt ülés követ.

A Közgyűlés ülése 11:02 órakor ért véget.

K.m.f.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester