T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évi költségvetés pontosítására kerül sor. Felteszi szavazásra a rendelet-módosítást.

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

„az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét 42.625.068.463 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.000.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 3.616.063.347 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 119.050.296 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.193.725.646 Ft-ban, a bevételi főösszegét 48.553.907.752 Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 32.532.753.102 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.193.725.646 Ft-ban, a belföldi értékpapír vásárlást 14.711.000.000 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 116.429.004 Ft-ban, a kiadási főösszegét 48.553.907.752 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 5.675.022.318 Ft, ebből

általános tartalék

203.720.161 Ft

céltartalék

5.471.302.157 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

7/2018. (II.26.)

önkormányzati rendelet

 az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét 42.625.068.463 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.000.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 3.616.063.347 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 119.050.296 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.193.725.646 Ft-ban, a bevételi főösszegét 48.553.907.752 Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 32.532.753.102 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.193.725.646 Ft-ban, a belföldi értékpapír vásárlást 14.711.000.000 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 116.429.004 Ft-ban, a kiadási főösszegét 48.553.907.752 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 5.675.022.318 Ft, ebből

általános tartalék

203.720.161 Ft

céltartalék

5.471.302.157 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet-módosításról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen