T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a határozat módosítására azért kerül sor, mert az ingatlan esetében a 3317 m2 területből 2000 m2 nagyságú részt szerettek volna megvásárolni, azonban a Helyi Építési Szabályzat alapján ilyen módon nem végrehajtható a telekalakítás, mivel a tervmelléklet szerint kizárólag az út megépítéséhez szükséges 1761 m2 terület választható le az ingatlanból. Ennek következtében 33.400.000 forintról 29.408.700 forintra módosul a vételár is, melyet a tulajdonos elfogadott. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 8/2018. (I.25.) határozattal módosított 317/2017. (XII.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzat 7D és 7E számú tervmellékletében rögzített Tolmács utca meghosszabbítása érdekében, településfejlesztés, településrendezési közérdekű célra az alábbi ingatlanokat/ingatlan részeket vásárolja meg a tulajdonosoktól:

HRSZ

Tulajdonos

Területe

m2

Igénybevett terület nagysága

m2

Vételár

/bruttó Ft/

18777/9

Érd-Fruct Kft

4360

4360

78.000.000.-

18777/10

term. személy

term. személy

11035

2511

41.933.000.-

18777/2

term. személy

3317

1761

29.408.700.-

18777/1

Salitech Kft

948

948

6.800.000.-

18777/5

term. személy2/12,

term. személy2/12,

Salitech Kft 2/12,

term. személy1/12

term. személy1/12,

Érd-Frukt Kft 2/12,

term. személy1/12,

term. személy1/12 részben tulajdonos

994

994

1.775.000.-

1.775.000.-

1.775.000.-

887.500.-

 

887.500.-

2.000.000.-

887.500.-

887.500.-10.875.000.-

Összesen:

167.016.700.-

A szükséges telekalakítási eljárással kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

Amennyiben az ingatlan tulajdonos a felkínált vételárat nem fogadja el, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

Az ingatlanvásárlásra a 2018. évi pénzügyi fedezet a „Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című alprojekt részeként a Modern Városok Program által 272.600.000 forint összegben biztosított.”

Határidő: a vételi ajánlattételek megküldésre 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András – polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

36/2018. (II.22.)

h a t á r o z a t

a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 317/2017. (XII.21.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 8/2018. (I.25.) határozattal módosított 317/2017. (XII.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzat 7D és 7E számú tervmellékletében rögzített Tolmács utca meghosszabbítása érdekében, településfejlesztés, településrendezési közérdekű célra az alábbi ingatlanokat/ingatlan részeket vásárolja meg a tulajdonosoktól:

HRSZ

Tulajdonos

Területe

m2

Igénybevett terület nagysága

m2

Vételár

/bruttó Ft/

18777/9

Érd-Fruct Kft

4360

4360

78.000.000.-

18777/10

term. személy

term. személy

11035

2511

41.933.000.-

18777/2

term. személy

3317

1761

29.408.700.-

18777/1

Salitech Kft

948

948

6.800.000.-

18777/5

term. személy2/12,

term. személy2/12,

Salitech Kft 2/12,

term. személy1/12

term. személy1/12,

Érd-Frukt Kft 2/12,

term. személy1/12,

term. személy1/12 részben tulajdonos

994

994

1.775.000.-

1.775.000.-

1.775.000.-

887.500.-

 

887.500.-

2.000.000.-

887.500.-

887.500.-10.875.000.-

Összesen:

167.016.700.-

 A szükséges telekalakítási eljárással kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

Amennyiben az ingatlan tulajdonos a felkínált vételárat nem fogadja el, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

Az ingatlanvásárlásra a 2018. évi pénzügyi fedezet a „Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című alprojekt részeként a Modern Városok Program által 272.600.000 forint összegben biztosított.”

Határidő: a vételi ajánlattételek megküldésre 30 nap

Felelős: T. Mészáros András - polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen