M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2023. május 25-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása

            Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése

            Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

            Meghívott:       Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 7-es számú vegyes fogorvosi körzetben

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosítása

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az óvodai ellátással kapcsolatos döntések

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:       Báló Ottília igazgató

                                   

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Böjtös Andrea Rita elnök Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évi helyi adóbevételek teljesüléséről

       Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

24 .      Érd Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiáját megalapozó akciótervei     

(SUMP, SECAP, ITVT, ZIFFA)

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 156/2019. (VI. 27.) határozatának újbóli elfogadása

            Előadó:            T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2023. május 19.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester