A településünkön fellelhető értékek gyűjtésekor mindenekelőtt arra van szükség, hogy a lehető legközérthetőbb formában meghatározzuk, hogy munkánk szempontjából mit tekinthetünk helyben érvényes értéknek.

I.

A JAVASLATTEVő ADATAI

 

1.  A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

 

2.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:

Levelezési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

 

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1.  A nemzeti érték megnevezése

 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 

? agrár- és élelmiszergazdaság

? egészség és életmód

? épített környezet

 

? ipari és műszaki megoldások

? kulturális örökség

? sport

 

? természeti környezet

? turizmus és vendéglátás

 

 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye

 

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 

? települési

? tájegységi

? megyei

? külhoni magyarság

 

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

 

7.  A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

8.  A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

 

 

III.

MELLÉKLETEK

 

1.  Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

 

2.  A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

 

3.  A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat