Érd páratlan természeti értékekkel rendelkezik természeti adottságai miatt. Közel 1000 növényfaj (a hazai flóra több mint 40 % - a !) és többszáz állat él itt. Egyedülálló érték az országban a csak itt előforduló deres szádorgó nevű növény és a magyar szitkár lepkefaj. Az értékes területeket jelölik többek között a védett Kakukk-hegy (országos jelentőségű természetvédelmi terület),  a Duna és ártere (amely európai közösségi jelentőségű természetvédelmi  rendeletetésű Natura 2000 terület és helyi védelemre is javasolt), a Sánc-hegy a vaskori sánccal, az Érd-Százhalombattai Halomsírmező, Pest Megye kaptárkövei közül az érdi előfordulások, és a Fundoklia - völgy amely szintén Natura 2000 terület és helyi oltalom alatt is áll.

A város területén számos egyéb védelemre érdemes természeti érték, fasor, facsoport, idős fa, zöldfelület található.

A Fundoklia-völgyben az utóbbi két évben sok olyan intézkedés megvalósult amely a területet méltóvá teszi a látogatásra, és bemutatása:  a védettség érdekében (quadosok, motorosok, gépjármű-közlekedés ellen) több helyen kősánc került elhelyezésre, elkészült a terület Kezelési Terve, védelmi kamerarendszer került kiépítésre, a területen található bányaüreg (amely gyakorlatilag hulladékkal volt feltöltve) kitisztítása megtörtént, a 2009-es év során pedig megvalósult a tervezett tanösvény nagyobbik része. A Corvinus Egyetem diákjai több éve egy egyhetes gyakorlat keretében segítenek a Fundoklia-völgy védett terület fejlesztési és kezelési feladatainak elvégzésében.

A Duna ártéren található Beliczay-szigeten is megtörtént 2010. őszén egy tanösvény és tornaösvény kialakítása, amely a Pilisi Parkerdő Zrt. Együttműködésével valósult meg.

Érd Megyei Jogú Város természetvédelmi tevékenysége az 1980-as évek közepétől lett egyre erőteljesebb. A civil szervezetek, helyi szakemberek, iskolák összefogásának és közös munkájának eredményeként valósult meg számos hulladékgyűjtési akció, információszerzés (pl. Zöld-Érd program, amelynek keretében a lakosság és a várost ismerők javaslatait kértük a védelemre érdemes értékekről).

Külön említést érdemel az érdi Környezetvédő Egyesület, a Magyar Földrajzi Múzeum, a százhalombattai Matrica Múzeum és Régészeti Park, és a Pilisi Parkerdő Zrt. segítsége, támogatása a természeti értékek megóvása és bemutatása érdekében.

Az ismeretterjesztésben fontos szerepet játszik a helyi média, folyamatosan készülnek a környezetvédelmi, természetvédelmi témákban riportok, kisfilmek, cikkek.

A város céljai között szerepel további tanösvények létrehozása (Fundoklia tanösvény bővítése, Sánc-hegyi tanösvény kialakítása), az ehhez kapcsolódó egyéb kezelési és fejlesztési tevékenység, mint pl. esővédő ház, fogadóépület kialakítása, rendszeres kaszálás, és rendszeres tisztítás intézmények és civil szervezetek bevonásával, kiadványok készítése.

A más önkormányzatokkal történő együttműködés is alapvető szándékként jelenik meg, elsősorban a település határa menti „közös” vagy közeli területeket érintően.

Célul tűztük ki a jelenleg a város honlapján megtalálható tájérték-lista bővítését, illetve az értékekhez tartozó írásos és képi dokumentációk összegyűjtését, összefoglaló szövegek és fotók megjelenítését az értékekhez. Kérjük, amennyiben javaslata, észrevétele, információja és képe van a meglévő illetve még nem ismert értékek bemutatásához, az alábbi e-mail címen jelezze: nagyanna@erd.hu.

A tájértékek bemutatása, megismertetése és védelmének fontosságát vizsgálva nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezek az értékek a város lakóinak, használóinak a környezetükben kiemelkedő tájékozódási pontokat, változatosságot biztosítanak, és lakóhelyükhöz, élőhelyükhöz való kötődésüket erősítheti.