A térfigyelő rendszer az alábbiak szerint épül fel:

1.      Terepi eszközök: 118 telepítési helyen 143 db kamera, melyből 41 db rendszámfelismerő (a város bevezet útjain), 77 db fix és 25 db PTZ dome (360 fokban forgatható) kamera a város belterületein a csatolt kimutatás szerint.

2.      Térfigyelő központ 3 munkaállomással és központi szerver egység a Polgárok Háza földszint 19-20-as helyiségeiben 2030 Érd Alsó utca 3. szám alatt.

3.      Rendőrségi térfigyelő munkaállomás az új rendőrségi épület kijelölt földszinti helyiségében 2030 Érd Felső utca 4. szám alatt.

A térfigyelő rendszer üzemeltetésének rendje:

A rendszer napi 24 órában folyamatosan és szünetmentesen üzemel. A rendszer üzemeltetésének felügyeletét és a szükséges adatkezelést a közterület-felügyelői feladatokat ellátó Városrendészeti Csoport állományába szervezett „Térfigyelő Központ Diszpécser Szolgálat” (továbbiakban: Diszpécserszolgálat) látja el. A Diszpécserszolgálat feladatait a „Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata”, valamint „Szolgálati utasítás” előírásai szerint látja el. Ezen dokumentumok az alábbi előírások figyelembe vételével kerültek kidolgozásra:

1.      Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.),

2.      Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),

3.      Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.),

4.      Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet –GDPR), valamint

5.      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének NAIH/2015/6921/2/V. számú állásfoglalása az önkormányzat tulajdonában álló térfigyelő kamerarendszer 24 órás felügyeletéről és üzemeltetéséről.

 

Az adatkezelés főbb szabályai:

O A személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, valamint ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

O A közterület-felügyelet adatkezelése, a közterületi kamerás megfigyelés, jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés, amelynek jogi alapját a Ktftv. 7. § (3)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések adják meg.

O A felügyelet a térfigyelő rendszer által rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével törli.

O A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását.

O Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

O Ha a felvételen szereplő személy a Ktftv. (6) bekezdés d) pontja szerint jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. Továbbítás előtt a felügyelet megvizsgálja, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e valamint, hogy alkalmas-e a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására.

O Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította – miután meggyőződött arról, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas, –a felvételt haladéktalanul törli.

O A felügyelet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

O  A felügyeletnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy - a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt. Amennyiben ilyen tárgyú kérelem érkezik, a felügyelet a betekintés előtt köteles megvizsgálni, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e és azon a kérelmező szerepel-e.

O A rögzített felvételt a felügyelő az alábbi pontban foglalt felhasználási célból - bizonyítási eszközként - a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja.

O A térfigyelő rendszer által készített felvétel kizárólag, a rögzítés helyszínén

o   elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,

o   elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,

o   végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá

o   a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel (Ktftv. 7. § (6) bekezdése).

 

Kimutatás a kameraegységek telepítési és működtetési helyeiről:

TELEPÍ-TÉSI POZÍCIÓK SZÁMA

KAMERA SOR-SZÁMA

TELEPÍTÉS HELYE 
(útkereszteződés, tér, stb)

KAMERA TÍPUSA

REND-SZÁMFELISMERŐ

FIX

PTZ 
DOME

1

K001-1

M7 autópálya lehajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

2

K001-2

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

3

K001-3

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

4

K002-1

M7 autópálya felhajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

5

K002-2

M7 autópálya lehajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

6

K003

Törökbálinti út – Felsővölgyi út kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

7

K004-1

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

8

K004-2

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

9

K005

6-os főút -M6 le-felhajtó - Tétényi út körforgalom (PTZ dome kamera cseréje Rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopra)

2

 

 

10

K006

Széles utca (Ófalu) (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

11

K007

6-os főút – 7-es főút -  M6 le-felhajtó – körforgalom után (Ófalu felé) Külső Római út ker. (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

12

K008-1

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

13

K008-2

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

14

K009

Délibáb utca – Ercsi út kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

15

K010

Tolmács út – Délibáb utca kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

16

K011

7-es út – Szajkó utca (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

17

K012

Fehérvári út – 7-es főút találkozása (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

18

K013-1

Fehérvári út – Zámori út kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

19

K013-2

Fehérvári út – Zámori út bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

20

K014

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

21

K015

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

22

K016

Késmárki utca – Névtelen tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopra)

 

 

1

23

K017

Késmárki utca – Névtelen tér (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

1

 

 

24

K018

Esztergályos utca – Iparos útkereszteződés (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

25

K019

Fehérvári út – Szajkó utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

26

K020

Zámori út – Vadlúd utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

27

K021

Dagály utca – Tétényi út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

28

K022

Tétényi út Hrsz: 20485 – Bányalég utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

29

K023

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd Fácán köz 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

30

K024

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd gárdonyi G. u. 1/b (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

31

K025

Érdi Teleki Sámuel általános Iskola (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

32

K026

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Alsó utca 12. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

33

K027-1

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy Zs út 19-21. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

34

K027-2

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Aggteleki utca – Retyezáti utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

35

K028

Érdligeti Általános Iskola, Diósdi út 95-101. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

36

K029

Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 5-7. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

37

K030

Érdi Bólyai János Általános Iskola, Erzsébet utca 24-32. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

38

K031

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, Holló tér 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

39

K032

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola, Ercsi út 8. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

40

K033-1

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

41

K033-2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. körforgalom (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

42

K034-1

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Polgárok Háza bejárat (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

43

K034-2

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. gépkocsi átjáró (új telepítésű PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

44

K034-3

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Budai út felől (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

45

K035-1

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Érdi Vigadó épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

46

K035-2

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Helytörténeti Épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

47

K036

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Polgárok Háza Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

48

K037

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

49

K038

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló Pelikán sétány felől (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

50

K039

Szakorvosi Rendelőintézet Felső utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

51

K040

Szakorvosi Rendelőintézet Alsó utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

52

K041

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Bejárat előtti rész (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

53

K042

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. VIP parkoló (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

54

K043

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Parkló Gépjármű bejárat (új telepítésű fix dome kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

55

K044

Polgármesteri Hivatal külső parkoló Önkormányzat oldalfalán (Hrsz. 22563) (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

56

K045

Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22558) (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

57

K046

Béke téri parkoló (új telepítésű fix kamerák, épület falán)

 

2

 

58

K047

Ötvös utca – Szövő utca kereszteződése (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

59

K048-1

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

60

K048-2

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, díszkút fedett tetőterében)

 

1

 

61

K049

Festő utca – Bádogos utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

62

K050

József tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

63

K051

Bakonyi utca – Radnai utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

64

K052

Pelikán utca – Túzok utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

65

K053

Alsóvölgyi út – Beléndek utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

66

K054

Kutyavári utca – Koronafürt utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

67

K055

Szalonka utca – Gólya utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

68

K056

Burgundi utca – Rizling utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

69

K057

Elek utca – Botond utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

70

K058

Miklós utca – Gellért utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

71

K059

Emília utca – Kornélia utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

72

K060

Kerülő utca – Járom utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

73

K061

Budai úti körforgalom Hrsz: 22263 (meglévő PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

74

K062

Bajcsy- ZS út – Sóskúti út kereszteződése (új PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

75

K063

Budafoki út – TESCO (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

76

K064

Szent László tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

77

K065

Diósdi út 25. – Széchenyi tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

78

K066

Római út – Kastély u. kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

79

K067

Velencei út – Elöljáró utca (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

80

K068

Hargitai utca – Kalotaszegi utca sarok (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

81

K069

Fuvaros utca 17. (Hrsz: 2561) előtt (Hrsz: 2090) (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

82

K070

Körönd (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

83

K071

Diósdi út SPAR körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

84

K072

Budai út Hrsz: 22552/39 körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

85

K073

Kossuth L utca – Vörösmarty u. – Bethlen u. kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

86

K074

Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

87

K075

Duna utca – Sárd utca kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

88

K076

Bagoly utca 69 Hrsz: 16738/13 (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

89

K077

Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

90

K078

Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

91

K079

Balatoni út – Diósdi út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszloona)

 

1

 

92

K080

Ercsi út Temető bejárat (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

93

K081

Vereckei út 93. Hrsz: 4163 sz. előtt (Hrsz: 4166) (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

94

K082

Alsóerdősor utca – Bajcsy-Zs út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

95

K083

Avar utca – Borbolya utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

96

K084

Szovátai út – Sóskúti út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

97

K085

Ér utca – Talabor utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

98

K086

Ercsi út – Délibáb utcasarkok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

99

K087

Fácán köz utca – Pacsirta utcasarok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

100

K088

Fehérvári út – Bagoly utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

101

K089

Fuvaros út – Burkoló utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

102

K090

Garam utca – Apály utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

103

K091

Hivatalnok utca – Esküdt utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

104

K092

Felső utca – Karolina utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

105

K093

Ligetszépe utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

106

K094

Mecset utca – Minaret előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

107

K095

Mély út vége Hrsz: 23456 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

108

K096

Szabadság tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

109

K097

Széles utca – Felső utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

110

K098

Szép Ilonka utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

111

K099

Szövő utca – Kövező utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

112

K100

Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István ú kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

113

K101

Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

114

K102

Alispán utca – Diósdi út, sétáló utca Hrsz: 19287 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

115

K103

Béke tér Hrsz: 22552/24 előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

116

K104

Termálfürdő (meglévő PTZ dome kamera, épület falon)

 

 

1

117

K105

Európa sétány - Diósdi út (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

2

 

118

K106

Európa sétány - Kálvin tér (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

1

 

Kamera darabszám összesen

41

77

25

MINDÖSSZESEN

143