Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Álláshirdetések

Pályázat Humán Iroda vezetői álláshely betöltésére

2021. szept. 19.
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda
irodavezető
munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 9. pont
 
Tovább...

Pályázat - Óvodai dajka munkakör betöltésére

2021. júl. 21.

Érdi Kincses Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi Kincses Óvoda
és Tagóvodái

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása valamint az intézmény helyiségeinek takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján éves caffeteria-juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         büntetlen előélet,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         óvodai dajka képesítés megléte,

Elvárt kompetenciák:

•         precíz pontos munkavégzés,

•         kommunikációs készség,

•         megbízhatóság,

•         együttműködési készség,

•         gyermekközpontúság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz pontos munkavégzés

•         Kiváló szintű szakmai tudás

•         Kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai,fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 313/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

vagy

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: , Pest megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Tovább...

Pályázat - Karbantartó munkakör betöltésére

2021. júl. 21.

Érdi Kincses Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi Kincses Óvoda
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

kertész-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartási feladatok ellátása, a játszóudvar és a kert folyamatos gondozása, tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglakoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján éves caffeteria juttatás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         jogosítvány, és saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz pontos munkavégzés,

•         Kiváló szintű megbízhatóság,

•         Kiváló szintű rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         három hónapnál nem régebbi közalkalmazottaknak szóló erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai,fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 315/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kertész-karbantartó.

vagy

•         Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet.

Tovább...

Pályázat - Pedagógiai asszisztens munkakőr betöltésére

2021. júl. 21.

Kincses Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kincses Óvoda
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.01.- 2022.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tovább...

Pályázat - óvodapedagógus munkakör betöltésére

2021. júl. 21.

Érdi Kincses Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi Kincses Óvoda
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tovább...

Pályázat kertész és karbantartó munkakör betöltésére

2021. júl. 16.

Szociális Gondozó Központ - Érd

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ - Érd

kertész és karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Érd közigazgatási területe .

Tovább...

Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére

2021. júl. 07.

Szociális Gondozó Központ - Érd

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ - Érd
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Érdi járás területe

Tovább...

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

2021. júl. 07.

Szociális Gondozó Központ - Érd

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ - Érd
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Érd és Diósd közigazgatási területe

Tovább...