Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2023. évre szóló pályázatait a 301/2022. (XI.24.) határozatában – a szociális rászorultság figyelembevétele alapján - elbírálta.

A pályázati felhívásra 46 db „A” típusú pályázat és 1 db „B” típusú pályázat érkezett. Valamennyi pályázat érvényes volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 10 hónapra 9 020 000 Ft, azaz havonta 902 000 Ft.

A Közgyűlés a hallgatók havi ösztöndíjának összegét a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság javaslatának megfelelően 19 000 Ft-ban állapította meg.

Valamennyi ösztöndíjasnak, a magam és kollégáim nevében is sok sikert és emlékezetes főiskolai, egyetemi éveket kívánok!

Érd, 2022. december 1.

 

 Tetlák Örs
 alpolgármester