Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

A 2023. évi Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról szóló polgármesteri döntés

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének
21/2023. (VII.4.) számú  

HATÁROZATA 

A 2023. évi Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról szóló polgármesteri döntéshez

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, az e rendelet alapján működő munkacsoport javaslata alapján, a 2023. évi Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatokat a határozat mellékletében foglaltak szerint bírálom el.

 

I N D O K O L Á S

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – pályázatot kiírásáról, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről az e rendelet alapján működő munkacsoport javaslata szerint a polgármester dönt.

 

Érd, 2023. július 4.

Dr. Csőzik László
polgármester

 

Határidő:      a pályázók értesítésére – azonnal
Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Előkészítette: Humán-szolgáltatási Főosztály
A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Főosztály
Kötelezettség vállalás: polgármesteri keret terhére
A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Humán-szolgáltatási Főosztály/Közgazdasági Főosztály