Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Keresés az oldalon

Felhívások, tájékoztatók

FELHÍVÁS AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSSAL KAPCSOLATBAN ELJÁRÓ HATÓSÁG MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

2021. ápr. 06.

Tisztelt Érdi Lakosok!

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2021. március 1-jén hatályba lépett módosításával az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék esetében a hulladékgazdálkodási hatóság folytat le hatósági eljárást. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként

a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)

jelöli ki.

Tovább...

FELHÍVÁS ÁLLATVÉDELMI ELJÁRÁSRA, KÓBOR ÁLLATOK BEFOGÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

2021. márc. 10.

FELHÍVÁS

ÁLLATVÉDELMI ELJÁRÁSRA, KÓBOR ÁLLATOK BEFOGÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tovább...

FELHÍVÁS AZ AVARÉGETÉS SZABÁLYAINAK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

2021. márc. 10.

FELHÍVÁS

AZ AVARÉGETÉS SZABÁLYAINAK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

Tovább...

Felhívás gyommentesítésre és parlagfű elleni védekezésre

2021. febr. 24.

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a helyi lakosok egészséges lakókörnyezethez fűződő jogának érvényesítését.

 

Az érdi lakosok és a városvezetés közös érdeke, hogy a városunkban található ingatlanok parlagfű- és gyommentesek, valamint tiszták legyenek

 

A fentiek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője felhívja az érintettek figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében –

 

a földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Tovább...

Felhívás a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályainak betartására

2021. febr. 24.

Tisztelt Érdi Lakosok!

 

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az érdiek nyugodt pihenéshez fűződő jogának érvényesítését. Érd város polgárai és a városvezetés közös érdeke, hogy ez az év minden napján biztosítva legyen.

 

Sajnálatos módon a nyári időszakban fokozott problémát jelentenek a különböző zajjal járó tevékenységek, amelyeket általában a kert- és ingatlanfenntartás, a fűnyírás, a gallyazás, a barkácsolás és egyéb olyan munkálatok okoznak, amelyek a lakosság nyugalmát megzavarják.

 

Erre tekintettel felhívjuk az érdiek figyelmét a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. (X.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartására.

Tovább...

Az óvodák 2021. évi nyári zárva tartása

2021. febr. 02.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

4/2021. (I. 28.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyári nyitva tartásának meghatározásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti fenntartói jogkörben eljárva az önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartási rendjét a 2020/2021. nevelési évre a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

Tovább...

Bölcsődék 2021. évi nyári nyitva tartása

2021. febr. 02.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

5/2021. (I. 28.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése szerinti fenntartói jogkörben eljárva az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjét a 2021. évre a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

Tovább...

2021. évi kéményseprői sormunka ütemterve

2020. dec. 07.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2021. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervet elkészítette.
 
Az ütemterv szerint a kéményseprőipari sormunka elvégzésére
Érd Megyei Jogú Városban 2021. május 03. és május 07. között kerül sor.
 
A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján:
Tovább...