Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Felhívások, tájékoztatók

Folytatódik az érdi háziorvosok januári oltási akciója

Folytatódik az érdi háziorvosok januári oltási akciója az Operatív Törzs és az Országos Oltási Munkacsoport iránymutatása, illetve az Országos Tisztifőorvos határozata alapján.

Az alábbi időpontokban fogadják az orvosok az első, a második vagy akár a harmadik oltásra érkezőket ebben a hónapban a rendelőikben (a megadott email-címeken és az ismert vagy alább megadott telefonszámon érdemes jelentkezni a megfelelő mennyiségű oltás igénylése miatt):

Dr. Lendvai Andrea Erzsébet – január 22-én 10 és 18 óra között, illetve január 28-án 14 és 18 óra között (Római út 24.)

 

Dr. Schütz István – január 14-én 14 és 18 óra között, illetve január 15-én 10 és 18 óra között (Felső utca 43.). Rendelkezésre álló oltóanyag: Pfizer

 

Dr. Nery Klaudia – január 28-án 14 és 18 óra között, illetve január 29-én 10 és 18 óra között (Kossuth Lajos út 42.). Rendelkezésre álló oltóanyag: Pfizer

 

Dr. Beta Boglárka – január 29-én 10 és 14 óra között. (Kossuth Lajos út 42.). E-mail: jelentes.betamedical@gmail.com

 

Dr. Deák Gábor – január 28-án 14 és 18 óra, illetve január 29-én 10 és 18 óra között. (Bajcsy-Zsilinszky u. 40.). E-mail: detamedical2021@gmail.com

 

Dr. Varga Emese Gabriella – január 21-én 14 és 18 óra, illetve január 22-én 10 és 18 óra között. (Bajcsy-Zsilinszky u. 40.). E-mail: erd12vargaemese@gmail.com

 

Dr. Sziráki Csaba – január 14-én 14 és 18 óra, illetve január 15-én 10 és 18 óra között. (Bajcsy-Zsilinszky u. 40.). E-mail: maya.fundamed@gmail.com

 

Dr. Atzél Klára Júlia – január 21-én 14 és 18 óra között, illetve január 22-én 10 és 18 óra között (Balatoni u. 66.). E-mail. dr.atzelklara@gmail.com. Tel: 23/375-156. Rendelkezésre álló oltóanyag: Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm.

 

Dr. Schütz Andrea – január 21-én 14 és 18 óra között, illetve január 22-én 10 és 18 óra között (Balatoni u. 66.). Rendelkezésre álló oltóanyag: Pfizer, Sinopharm.

 

Dr. Kerkuska Ilona Zsuzsanna – január 28-án 14 és 18 óra között, illetve január 29-én 10 és 18 óra között (Balatoni u. 66.). E-mail: haziorvoski@gmail.com. Rendelkezésre álló oltóanyag: Pfizer, Sinopharm, Janssen.

 

Dr. Szalai Ilona – január 28-án 14 és 18 óra között, illetve január 29-én 10 és 18 óra között (Bajcsy-Zsilinszky u. 143.). E-mail: szalaiilonadr@gmail.com. Tel: 23/372-571 rendelési időben.

 

Dr. Antunovics Helga – január 22-én 10 és 18 óra között. (Bajcsy-Zsilinszky u. 143.). E-mail: dokiveny@gmail.com. Tel: 23/371-151. Rendelkezésre álló oltóanyag: Pfizer.

 

A megerősítő, harmadik oltás mindenkinek javasolt, aki a negyedik hónapnál régebben kapta meg az oltást.

Tovább...

2022. ÉVI KÉMÉNYSEPRŐIPARI TÁRSASHÁZ SORMUNKATERVEK

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21 /2016. (VI. 9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprői pari szerv a 2022. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette. Az alábbiakban mellékelten megtekinthető és letölthető a Pest megyei sormunkaterv.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján - www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu - elérhető.

Tovább...

FELHÍVÁS - JELENTKEZÉS SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

Tisztelt Érdi Választópolgárok!

Tovább...

FELHÍVÁS - Önkormányzat által adományozható díjakról

F E L H Í V Á S

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet értelmében a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15-e alkalmával a következő díjakat adományozza:

 

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész életművével mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének növeléséhez.

 

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

 

Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város külkapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával meghatározó szerepet játszottak a város történelmének, kultúrájának valamint egyedi értékeinek nemzetközi színtéren történő megismertetésében, népszerűsítésében és vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb a döntést követő 60. nap.)

 

Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudományágak valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez. 

 

A Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a település művelődését.

 

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő 

eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet értelmében a díjak odaítélését a Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják.

 

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2022. február 6-ig juttassák el dr. Csőzik László polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve.

 

A felhívás a város honlapján is elérhető!

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tovább...

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj meghirdetéséről

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

SPORT BIZOTTSÁGA

 

    K I V O N A T

 

a Sport Bizottság

  1. november 23-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

29/2021. (XI.23.) SB

határozat

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj meghirdetéséről

 

A Sport Bizottság elfogadja a határozat mellékletét képező Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozására vonatkozó felhívást.

 A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi Újságban és a városi honlapon.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

Lengyel Péter

 

Gregus László

 

elnök

 

bizottsági tag

 

Tovább...

Tájékoztatás a téli szünidei gyermekétkeztetésről

Tájékoztatás a téli szünidei gyermekétkeztetésről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a  alapján -, a szülő, törvényesképviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

 

A téli szünet időtartama alatt

 december 22-31.

11.00 – 12.00 óra között

biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.

Tovább...

Felkészülés a rendkívüli téli időjárásra - Tájékoztatók

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

 

Tájékoztatók a rendkívüli téli időjárásra történő felkészüléshez

 

Tovább...