A fenti Korm. rendelet 2021. március 16-án lépett hatályba és rendelkezik a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérőlszóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-ának hatályon kívül helyezéséről is.

Mindezek értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre az illegális hulladék elhelyezés ügyében megszűnt.

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező eljáró szerv Érd esetében a Pest Megyei Kormányhivatal, a bejelentéseket az alábbi módokon lehet hozzájuk megtenni:

-          e-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

-          postai úton: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

-          telefonon: 06-1/478-4400

-          elektronikus úton: 201436115 KRID

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben illegális hulladéklerakást tapasztalnak, azzal kapcsolatos bejelentésüket a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni.

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző