IKTATÓSZÁM: 3/ERD-49380-7/2024

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármesterének

28/2024. (VI.19.) számú 

HATÁROZATA

 

a 2024. évi Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, az e rendelet alapján működő munkacsoport javaslata alapján, a 2024. évi Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatokat a határozat mellékletében foglaltak szerint bírálom el.

 

I N D O K O L Á S

 

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – pályázatot kiírásáról, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről az e rendelet alapján működő munkacsoport javaslata szerint a polgármester dönt.

 

Határidő:      a pályázók értesítésére – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Előkészítette: Humán-szolgáltatási Főosztály

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Főosztály

Kötelezettség vállalás: polgármesteri keret terhére

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Humán-szolgáltatási Főosztály/Közgazdasági Főosztály

 

 

Érd, 2024. június 19.

 

dr. Csőzik László

polgármester