Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2023. évi kiírása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Sport Bizottságának 43/2022. (XI.22.) SB határozata a 2023. év Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj felhívásának közzétételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport Bizottsága elfogadja a határozat mellékletét képező Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozására vonatkozó felhívást.

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi Újságban és a városi honlapon.

Határidő:        továbbításra – 2022. november 23.

Felelős:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 

Lengyel Péter                                                               Csornainé Romhányi Judit

elnök                                                                                       bizottsági tag

 

 

 

Melléklet a Sport Bizottság 43/2022.(XI.22.) határozatához

 

Felhívás

Érd Kiváló Sportolója Díj

Érd Kiváló Sportcsapata Díj

 

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi elismerését az érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú Város hírnevét.

 

Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni, vagy csapatsportágban országos diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. helyezést értek el, vagy válogatott kerettagok.

 

Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak adományozható, akik a szakszövetség által kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén 1-3. helyezést értek el, vagy országos bajnokságon 1-3. helyezést értek el.

 

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére a köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot.  A köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente egy személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredményekről, a válogatottságról a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazolása szükséges. Az elismerés adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Bizottság dönt.

 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sport Bizottságának címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályán (2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani.

 

Bővebb információt Fazekas-Verba Szabolcs sportreferens nyújt a 06/23/522-300/216 telefonszámon vagy a fazekas-verba.szabolcs@erd.hu e-mail címen.

 

A benyújtás határideje: 2023. január 9.

                                

Érd Megyei jogú Város Önkormányzatának
Sport Bizottsága