Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

5/2021. (III. 10.) számú határozat

2021. márc. 16.

a költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról

Tovább...

4/2021. (III. 10.) számú határozat

2021. márc. 16.

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

Tovább...

3/2021. (III. 10.) számú határozat

2021. márc. 16.

az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

Tovább...

2/2021. (II. 05.) számú határozat

2021. febr. 17.

az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosításáról

Tovább...

1/2021. (I. 27.) számú határozat

2021. febr. 08.

közigazgatási szerződés megkötéséről

Tovább...

Jegyzőkönyv - 2020. október 29.

2020. nov. 10.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. október 29-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Vash Ivanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes.

Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésére

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat képviselői megbízatás megszűnésére

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Tovább...

Jegyzőkönyv - 2020. október 12.

2020. okt. 26.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2020. október 12-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Vash Ivanna elnök és Vass Alex elnökhelyettes.

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a Kozáki kulis Napjának megrendezéséről szóló 7/2020. (IX. 04.) határozat módosítására

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

2. Javaslat a 2020. évi költségvetés felhasználására

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Kozáki kulis Napjának megrendezéséről szóló 7/2020. (IX. 04.) határozat módosítására

Előadó: Vash Ivanna elnök

 

2. Javaslat a 2020. évi költségvetés felhasználására

Előadó: Vash Ivanna elnök

Tovább...