Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

IV. Koncessziók

Koncesszió

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Pályázati kiírások: Az önkormányzat 2021. augusztus 18. napján, Érd Város távhőszolgáltatás ellátása tárgyában hirdetménnyel induló, többszakaszos koncessziós közbeszerzési eljárást indított, a közbeszerzési törvény XVII. fejezetében foglaltak alapján eljárva, a TED -2021/S, 163-429915 iktatószámú koncessziós hirdetménnyel.
A pályázók adatai: Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301;
cégjegyzékszám: 13-10-041573;
adószám:10782004-2-44;
képviseli: Palkó György elnök-vezérigazgató

Az elbírálásról készített emlékeztetők tartalma: 
A koncessziós eljárás teljes körű lebonyolításával a ZOMO AND DRILL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság került megbízásra. A megadott határidőig egy jelentkező volt, a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Az eljárás második ajánlati szakaszában – az ajánlati kötöttséggel még nem terhelt első ajánlat benyújtását és áttekintését követően – a Bíráló Bizottság folytatta az ajánlattevővel a tárgyalást, melyet követően az érintett felhívásra került a végső, ajánlati kötöttséggel járó ajánlata megtételére.
Az ajánlattevő ezen ajánlatát a 2021. december 15. napjában megjelölt végső határidőig benyújtotta, melyhez valamennyi az eljárásban előírt dokumentumot is megfelelően csatolta.
A Bíráló Bizottság az ajánlatot érvényesnek minősítette, melyben az ajánlattevő a szolgáltatási jog ellenértékeként 3,7 millió forint nettó éves koncessziós díj megfizetését vállalta, azzal, hogy az előre fizetett koncessziós díj időszaka ajánlata szerint 15 év.


A pályázat eredménye:
Az Önkormányzat a koncessziós beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2022. január 28. napján írásban közölte az ajánlattevőkkel. Az Önkormányzat hivatkozott koncessziós beszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 25 évre szóló koncessziós szerződést megkötése.