Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017.11.14.rk.

292/2017. (XI.14.) határozata

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetőjének ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos nyilatkozat kiadásáról

Tovább...

291/2017. (XI.14.) határozata

az ipari parki fejlesztés megvalósítása érdekében az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

Tovább...

290/2017. (XI.14.) határozata

az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról


Tovább...

289/2017. (XI.14.) határozata

 kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

Tovább...

288/2017. (XI.14.) határozata

a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról szóló 260/2016. (XII.22.) határozat módosításáról

Tovább...

287/2017. (XI.14.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról


Tovább...

286/2017. (XI.14.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programban történő vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Tovább...

285/2017. (XI.14.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételéről

Tovább...

284/2017. (XI.14.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Tovább...

283/2017. (XI.14.) határozata

az érdi 26249 hrsz-ú szennyvíztisztító megjelölésű ingatlan tulajdoni hányadainak meghatározásáról

Tovább...

282/2017. (XI.14.) határozata

a 2006-2017. évekre vonatkozóÉrd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

281/2017. (XI.14.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...