Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2020. decemberi polgármesteri határozatok

219/2020. (XII. 23.) határozat

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

 

 

Tovább...

218/2020. (XII. 17.) határozat

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról

 

 

Tovább...

217/2020. (XII. 17.) határozat

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

216/2020. (XII. 17.) határozat

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról

Tovább...

215/2020. (XII. 17.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról

Tovább...

214/2020. (XII. 17.) határozat

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16-18.) felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának

meghosszabbításáról

Tovább...

213/2020. (XII. 17.) határozat

az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról

 

Tovább...

212/2020. (XII. 17.) határozat

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” pályázaton való részvételről

Tovább...

211/2020. (XII. 17.) határozat

az Érd, Ercsi úti köztemetőben alkalmazott temetői díjak felülvizsgálatáról

Tovább...

210/2020. (XII. 17.) határozat

az Érd Városi Sportegyesület 2021. évi támogatásáról

Tovább...

209/2020. (XII. 17.) határozat

 

a Szociális Gondozó Központ szakmai munkájának értékeléséről

Tovább...

208/2020. (XII. 17.) határozat

a Szociális Gondozó Központ tagintézménye, az Idősek Bentlakásos Otthona

szakmai programjának módosításáról

 

Tovább...

207/2020. (XII. 17.) határozat

az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020. évi szakmai tevékenységének éves értékeléséről

Tovább...

206/2020. (XII. 17.) határozat

az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020. évi szakmai tevékenységének éves értékeléséről

Tovább...

205/2020. (XII. 17.) határozat

Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja hatályának fenntartásáról

Tovább...

204/2020. (XII. 17.) határozat

a Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve

módosításának jóváhagyásáról

Tovább...

203/2020. (XII. 17.) határozat

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2021. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

Tovább...

202/2020. (XII. 17.) határozat

a Polgármesteri Hivatal 2021–2024. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

Tovább...

201/2020. (XII. 15.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról

Tovább...