Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 203/2018. (X. 25.) számú határozattal felülvizsgált és jóváhagyott 2018–2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programjának hatályát fenntartja.

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az új területi Környezetvédelmi Program elkészítése céljából Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésébe 2.500.000 forint betervezésre kerül.

 

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester