Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2018.06.28.

162/2018. (VI.28.) határozata

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

161/2018. (VI.28.) határozata

az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról

Tovább...

160/2018. (VI.28.) határozata

a Poly-Art Alapítvány támogatásáról

Tovább...

159/2018. (VI.28.) határozata

a Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról


Tovább...

158/2018. (VI.28.) határozata

a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

157/2018. (VI.28.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

156/2018. (VI.28.) határozata

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

155/2018. (VI.28.) határozata

a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatásáról

Tovább...

154/2018. (VI.28.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról

Tovább...

153/2018. (VI.28.) határozata

a 2018. évi új közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról

Tovább...

152/2018. (VI.28.) határozata

a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Tovább...

151/2018. (VI.28.) határozata

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Tovább...

150/2018. (VI.28.) határozata

az érdi 7031 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 101 m2 területrész közterületből történő kivonásáról és értékesítéséről

Tovább...

149/2018. (VI.28.) határozata

a 22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd, Erika utcában található, önkormányzati tulajdonú ingatlan hirdetés útján történő értékesítéséről

Tovább...

148/2018. (VI.28.) határozata

a 22303/1 helyrajzi számú, természetben az Érd, Elvira utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan hirdetés útján történő értékesítéséről

Tovább...

147/2018. (VI.28.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról


Tovább...

146/2018. (VI.28.) határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 123/2017. (IV. 27.) számú határozat módosításáról

Tovább...

145/2018. (VI.28.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásról szóló határozat módosításáról

Tovább...

144/2018. (VI.28.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezéséről

Tovább...

143/2018. (VI.28.) határozata

az Érd Tárnoki út – Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi csomópont és az azt határoló ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Tovább...