1.       Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 155/2017. (V.26.) 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrást – 1.195.378 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából:

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

5

Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között)

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között)

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

A pénzeszközök átadásának ütemezése:

-          2018. évben: 1.000.000 e Ft

-          2019. évben:    195.378 e Ft

összesen:       1.195.378 e Ft”

2.       A közműkiváltások fedezetének biztosítására a 2019. évi költségvetésben további 88.593 e Ft-ot biztosít.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. pont tekintetében: 2019. évi költségvetés előkészítése során

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester