Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2020. szeptember 01-jei rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. szeptember 1-jén a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Kovács Nikolett a Pályázatai Csoport vezetője

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 

1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői posztjára kiírt pályázat elbírálására és az új ügyvezető megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a Modern Városok Programról és egyéb projektekről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja, hogy 1 napirendet tárgyaljanak mai rendkívüli Közgyűlésen, mégpedig a „Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői posztjára kiírt pályázat elbírálására és az új ügyvezető megválasztására”. Simó Károly képviselő úr által felvetett kérdéskört maguktól is elkezdték rendezni, erről a rendes szeptemberi Közgyűlésen szó fog esni, javasolja, hogy ezt ne a mai rendkívüli ülésen tárgyalják. A Modern Városok Programmal kapcsolatban a képviselők megkapták az írásos tájékoztatót, ami szerinte alapos. A Modern Városok Programmal kapcsolatosan minden rendes ülésen lesz tájékoztatás. Simó Károly képviselő úr másik két felvetésével kapcsolatban, melyek nem érték el azt a formai kritériumot, hogy képviselői javaslat formában előterjesztésre kerüljenek, úgy értékeli, hogy ez javaslat a polgármester felé, vélhetően a szeptemberi ülésen erről is fognak beszélni. A járványhelyzettel kapcsolatban a polgármesteri facebook oldalon, a Polgármesteri Hivatal facebook oldalán, az érd most oldalon, illetve minden városi fórumon elkezdik a második hullám kapcsán a rendszeres tájékoztatásokat, folytatják a kapcsolattartást a Járási Hivatallal. Mint ahogyan értesülhettek róla, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben találtak egy fertőzöttet, annak a kezelése professzionális módon folyamatban van, remélik, hogy nem lesz ennél hátrányosabb következmény. Felteszi szavazásra, hogy ne vegyék napirendre Simó Károly képviselő előterjesztését a „Javaslat megállapodás megkötésére a MÁV Zrt.-vel az Érd területén található vasúti megállóhelyek és állomások környékének, valamint az azzal határos közterületek üzemeltetéséről” című előterjesztést.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 6 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett nem vette napirendre a „Javaslat megállapodás megkötésére a MÁV Zrt-vel az Érd területén található vasúti megállóhelyek és állomások környékének, valamint az azzal határos közterületek üzemeltetéséről” című előterjesztést.

 

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirend elfogadását.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői posztjára kiírt pályázat elbírálására és az új ügyvezető megválasztására

       Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Simó Károly képviselő ügyrendi: Kérdezi, hogy akkor a mai Közgyűlésen a tájékoztatóról nem lesz szó?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Most nem.

 

Simó Károly képviselő: Már a szavazás előtt jelezte az ügyrendi hozzászólását, de mindegy.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Minden rendes Közgyűlésen erről beszélni fognak, ahogy eddig is.

 

Tovább...