Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

262/2017. (X.26.) határozata

az érdi 13. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről


Tovább...

263/2017. (X.26.) határozata

az érdi 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről

Tovább...

264/2017. (X.26.) határozata

az érdi 0187/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan hasznosításárólaz „Érdi Technológiai és Innovációs Park” létrehozása céljából 

Tovább...

265/2017. (X.26.) határozata

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

266/2017. (X.26.) határozata

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 2018. január 1. napjától történő módosításáról


Tovább...

267/2017. (X.26.) határozata

az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adásáról

Tovább...

268/2017. (X.26.) határozata

az Érd, Gépész u. 14. szám alatti közösségi házon használati jog és vételi jog alapításáról


Tovább...

269/2017. (X.26.) határozata

az érdi 15254 helyrajzi számú beépített ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséről szóló 243/2016. (XI.24.) határozat módosításáról

Tovább...

270/2017. (X.26.) határozata

a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználásáról


Tovább...

271/2017. (X.26.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról


Tovább...

272/2017. (X.26.) határozata

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére támogatás biztosításáról

Tovább...

273/2017. (X.26.) határozata

az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány részére támogatás biztosításáról

Tovább...

274/2017. (X.26.) határozata

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról


Tovább...

275/2017. (X.26.) határozata

alapellátás biztosítására vonatkozó iskolaorvosi szerződés megkötéséről

Tovább...

276/2017. (X.26.) határozata

az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyásáról

Tovább...

277/2017. (X.26.) határozata

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

278/2017. (X.26.) határozata

a hatályos településrendezési eszközök módosításának megindításáról 

Tovább...

279/2017. (X.26.) határozata

a 015/5 helyrajzi számú út ingatlan belterületbe csatolásának kezdeményezéséről

Tovább...

280/2017. (X.26.) határozata

az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról

Tovább...

2017.10.26.

280/2017. (X.26.) határozata

az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról

Tovább...

279/2017. (X.26.) határozata

a 015/5 helyrajzi számú út ingatlan belterületbe csatolásának kezdeményezéséről

Tovább...

278/2017. (X.26.) határozata

a hatályos településrendezési eszközök módosításának megindításáról 

Tovább...

277/2017. (X.26.) határozata

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

276/2017. (X.26.) határozata

az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyásáról

Tovább...

275/2017. (X.26.) határozata

alapellátás biztosítására vonatkozó iskolaorvosi szerződés megkötéséről

Tovább...

274/2017. (X.26.) határozata

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról


Tovább...

273/2017. (X.26.) határozata

az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány részére támogatás biztosításáról

Tovább...

272/2017. (X.26.) határozata

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére támogatás biztosításáról

Tovább...

271/2017. (X.26.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról


Tovább...

270/2017. (X.26.) határozata

a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználásáról


Tovább...

269/2017. (X.26.) határozata

az érdi 15254 helyrajzi számú beépített ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséről szóló 243/2016. (XI.24.) határozat módosításáról

Tovább...

268/2017. (X.26.) határozata

az Érd, Gépész u. 14. szám alatti közösségi házon használati jog és vételi jog alapításáról


Tovább...

267/2017. (X.26.) határozata

az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adásáról

Tovább...

266/2017. (X.26.) határozata

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 2018. január 1. napjától történő módosításáról


Tovább...

265/2017. (X.26.) határozata

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

264/2017. (X.26.) határozata

az érdi 0187/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan hasznosításárólaz „Érdi Technológiai és Innovációs Park” létrehozása céljából 

Tovább...

263/2017. (X.26.) határozata

az érdi 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről

Tovább...

262/2017. (X.26.) határozata

az érdi 13. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről


Tovább...