Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd-med Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd Boróka u. 19., adószám: 25969852, Cg.: 13-09-187646) 2017. november 1-jétől 5 évre terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet személyesen Dr. Neumann Rita Imola látja el.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Érd-med Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester