Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019. március 28.

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. március 28-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Galyasné Légrádi Ágota, a Humán Iroda Szociálpolitikai Csoportjának vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti  Csoport vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mészáros Mihály, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Pató Anna, az Érdi Tankerületi Központ szakmai helyettese, Borsitzky Kálmánné, a Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője, Molnár György, az INTER-AMBULANCE Zrt. ügyvezető igazgatója, Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, Kovács Péter Barna, az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás projektvezetője.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

3. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

4. Javaslat szennyvíziszap komposztáló telep próbaüzemének befejezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az „Érdi Köztemető Gondnoksági épület” című projekt megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2018. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

 

9. Javaslat alapítványi forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata Alapokmányának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Beszámolók:

  • Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2018. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Borsitzky Kálmánné, a Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője

 

  • Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2018. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

  • Beszámoló a Központi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

Meghívott: Molnár György, az INTER-AMBULANCE Zrt. vezérigazgatója

 

  • Beszámoló a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és

  Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és

              Méltatlansági Bizottság elnöke

 

13. Egyebek

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

14. Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

Előadó: Demjén Attila a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

 

 

Tovább...