Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. február 15-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit 

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság Szolgálati Iroda vezetője, Tajti Lászlóné, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője, Sike Attila, a  Városrendészeti Csoport vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a  Humán Iroda vezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője. 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és ezzel összefüggésben az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart! 

4. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 

NAPIRENDI ELőTT: 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja: „Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáravonatkozó sürgős előterjesztést. 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott: 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

  

Tovább...