J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. május 7-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2023. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az érdi 10-es, 14-es és a 21-es háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A 2024. évi nyári napközis tábor megrendezése

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beruházási hitel felvétele

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntök mindenkit, a rendkívüli ülést megnyitom. Megállapítom, hogy 17 fővel a Közgyűlés határozatképes létszámban jelen van, Simó Károly képviselő jelezte távolmaradását. A 2. napirendi pontként szereplő Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés lekerül a Közgyűlés napirendjéről, később tárgyaljuk. Sürgős előterjesztésként került a napirendre „A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendelet megalkotása”, az „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének módosítása” és a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározásáról”. „A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendelet megalkotása” –napirendhez egy módosító javaslat is fel fog kerülni a rendszerbe, mely a jövedelemhatárt módosítja 16-ról, 20-szorosra. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

141/2024. (V. 7.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendelet megalkotása”, „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének módosítása” és a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározásáról” sürgős előterjesztéseket a 2024. május 7-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A sürgős előterjesztések napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A napirendre vonatkozóan annyi módosítás lenne, hogy a jelenlévőkre tekintettel a 7. napirendi pontot előre vennénk, utána pedig tárgyalnánk a csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendeletet. A módosított napirendet felteszem szavazásra.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. május 7-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. A 2024. évi nyári napközis tábor megrendezése

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendelet megalkotása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2023. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az érdi 10-es, 14-es és a 21-es háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Beruházási hitel felvétele

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

         

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

142/2024. (V. 7.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. május 7-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. május 7-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. A 2024. évi nyári napközis tábor megrendezése

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendelet megalkotása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2023. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az érdi 10-es, 14-es és a 21-es háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beruházási hitel felvétele

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

NAPIREND:

 

 1. A 2024. évi nyári napközis tábor megrendezése

Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendelet megalkotása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2023. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az érdi 10-es, 14-es és a 21-es háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beruházási hitel felvétele

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester