J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. április 25-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője, dr. Kassab Miklós r. alezredes, mb. kapitányságvezető, Pálházy Imre, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnökhelyettese, Kocsis János, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület szakmai vezetője, Nyitrai-Hell Szilvia, a Fészek Gyermekvédő Egyesület képviselője, Füle István, a Volánbusz Zrt. képviselője, Böjtös Andrea Rita, a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány elnöke

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2023. évben végzett munkájáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Kassab Miklós r. alezredes mb. kapitányságvezető

 

2. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor elnök, Érdi Városi Polgárőr Egyesület

 

3. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2023. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: alapítvány elnöke

 

4. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2023. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Baranyai Gergely, Kameniczky Ákos Volánbusz Zrt. képviselői

 

5. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Báló Ottília igazgató, Fészek Gyermekvédő Egyesület

 

6. Beszámoló a 2023. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: az önkormányzati gyermekintézmények vezetői

 

7. Az Érdi Kincses Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával összefüggő döntés

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi megbízásával kapcsolatos döntés

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározása

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

11. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

12. Alapítványi források átadása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Tájékoztató a költségvetésből biztosított (kis összegű) tagdíjakról, hozzájárulásokról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Felvilágosítás kérés

 

16. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit április havi rendes ülésünkön. Megállapítom, hogy 15 fővel határozatképesek vagyunk. Köszöntöm kedves vendégeinket. Előzetesen Tekauer Norbert és Fülöp Sándorné jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A kiküldött napirendhez képest érkeztek sürgős előterjesztések, ezekről külön fogunk szavazni. Jött módosító javaslat is és lesz zárt ülésünk is. Sürgős előterjesztések érkeztek: Spartacus kérelem elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala, a Sport Kft. finanszírozására vonatkozó döntés, Alsó utcai veszélyes építménnyel kapcsolatos javaslat, illetve felvilágosítás kérés a Felsővölgyi úti trafó vonatkozásában. Van még egy módosító javaslat a Volánbusz beszámolójához. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

114/2024. (IV. 25.) határozata

 

sürgős előterjesztések és felvilágosítás kérés napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érdi Spartacus S. C. egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala”, „Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról” és a „Javaslat veszélyes építmény helyzetének rendezésére” sürgős előterjesztéseket, valamint Simó Károly települési képviselő „Önkormányzati hozzájárulás trafó létesítéséhez a Felsővölgyi úton” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérését a 2024. április 25-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm, ez egyhangú volt. Akkor azt nézzük meg, hogy a sorrendje az eredeti napirendnek - a vendégeinkre való tekintettel - kell-e hogy változzék? Ha bárkinek van javaslata, akkor most szóljon!


Simó Károly képviselő ügyrendi: A Fészek Gyermekvédő Egyesületet javasolnám még előrébb venni.


Szűcs Gábor alpolgármester: Én pedig az összes beszámolót előre venném.

 

Dr. Csőzik László Polgármester: Előre vannak véve, tehát mielőtt felszólalunk, olvassuk el a napirendet! Akkor kérem, hogy a kiküldött sorrend szerint szavazzuk meg, nyilván a végére jönnek a sürgősek. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.A szavazásra feltett napirendi javaslat:

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2023. évben végzett munkájáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      dr. Kassab Miklós r. alezredes mb. kapitányságvezető

 1. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Macsotay Tibor elnök, Érdi Városi Polgárőr Egyesület

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2023. évi működéséről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2023. évi tevékenységéről

           Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

            Meghívott:      Kameniczky Ákos Forgalmi és Kereskedelmi Főigazgató VOLÁNBUSZ Zrt. , Baranyai Gergely Forgalmi működéstámogatás vezető VOLÁNBUSZ Zrt.

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Báló Ottília igazgató, Fészek Gyermekvédő Egyesület

 1. Beszámoló a 2023. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      az önkormányzati gyermekintézmények vezetői

 1. Az Érdi Kincses Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával összefüggő döntés

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi megbízásával kapcsolatos döntés

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Alapítványi források átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató a költségvetésből biztosított (kis összegű) tagdíjakról, hozzájárulásokról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Felvilágosítás kérések
 2. Az Érdi Spartacus S. C. egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

18        Javaslat veszélyes építmény helyzetének rendezésére

            Előadó:           Antunovits Antal települési képviselő

                                    Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

115/2024. (IV. 25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. április 25-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2023. évben végzett munkájáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      dr. Kassab Miklós r. alezredes mb. kapitányságvezető

 

 1. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Macsotay Tibor elnök, Érdi Városi Polgárőr Egyesület

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2023. évi működéséről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

            Meghívott:      Kameniczky Ákos Forgalmi és Kereskedelmi Főigazgató VOLÁNBUSZ Zrt. , Baranyai Gergely Forgalmi működéstámogatás vezető VOLÁNBUSZ Zrt.

 

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Báló Ottília igazgató, Fészek Gyermekvédő Egyesület

 

 1. Beszámoló a 2023. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      az önkormányzati gyermekintézmények vezetői

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával összefüggő döntés

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi megbízásával kapcsolatos döntés

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi források átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a költségvetésből biztosított (kis összegű) tagdíjakról, hozzájárulásokról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérések

 

 1. Az Érdi Spartacus S. C. egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat veszélyes építmény helyzetének rendezésére

            Előadó:           Antunovits Antal települési képviselő

                                    Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Mielőtt elkezdenénk a napirendet tárgyalni, az SZMSZ szerint ismertetnem kell két nyilatkozatot, amelyek egy témához kapcsolódnak. Dr. Bács Istvántól érkezett április 23. napján az alábbi levél, képviselő úr felhatalmazott arra, hogy én azt most felolvassam, nem hosszú levél, a Közgyűlésnek szól és nekem. „Polgármester úrhoz hasonlóan én is 2002 óta szolgálom Érd városát. Kezdetben, mint a Városfejlesztési Bizottság, majd a Polgármesteri Kabinet, később mint a Hivatali apparátus tagja. 14 óta (2014 óta) pedig képviselőként. Mint bizonyára emlékeztek rá már 2020-ban bejelentettem, hogy nem fogok indulni a 2024-es választásokon. Ehhez tartom is magam. 22 év hosszú idő, ebből 21 és fél évet úgy dolgoztam Érdért, hogy mindig presszió volt rajtam: közvetlen főnökeimnek, frakciótársaimnak, frakció társaim rokonainak, a frakció vezetésének, valakinek állandóan meg kellett felelnem. Szeretném az utolsó fél évet minden nyomástól mentesen úgy végig dolgozni a Közgyűlésben, hogy csak a lelkiismeretem és a saját értékrendem az, ami meghatározza, hogyan szavazok a választók érdekében. Éppen ezért, a mai napon kiléptem a Fidesz-KDNP Összefogás frakcióból, a hátralévő időben továbbra is a Fidesz-KDNP Összefogás jelöltjeként, de már mint nem frakciótag folytatom a munkámat Érdért és a választókért. Reményeim szerint az eddigieknél nyugodtabban és még eredményesebben! Tisztelettel: Dr. Bács István”. A másik rövid nyilatkozatot pedig T. Mészáros András frakcióvezető intézte hozzám április 25. napján: „Tájékoztatom, hogy 23-án Dr. Bács István képviselőtársam saját akaratából elhagyta a Fidesz-KDNP Összefogás képviselőcsoportot, kilépett abból.” Fölsorolja a képviselőcsoportnak a tagjait, akik ismertek, ettől most eltekintenék. Nekünk ezzel dolgunk nincsen. Az urak közül szeretné-e bárki ezt még kiegészíteni? Nem, köszönöm szépen. Akkor ezt tudomásul vettük és így folytatjuk tovább.

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2023. évben végzett munkájáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      dr. Kassab Miklós r. alezredes mb. kapitányságvezető

 

 1. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Macsotay Tibor elnök, Érdi Városi Polgárőr Egyesület

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2023. évi működéséről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

            Meghívott:      Kameniczky Ákos Forgalmi és Kereskedelmi Főigazgató VOLÁNBUSZ Zrt. , Baranyai Gergely Forgalmi működéstámogatás vezető VOLÁNBUSZ Zrt.

 

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Báló Ottília igazgató, Fészek Gyermekvédő Egyesület

 

 1. Beszámoló a 2023. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      az önkormányzati gyermekintézmények vezetői

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával összefüggő döntés

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi megbízásával kapcsolatos döntés

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi források átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a költségvetésből biztosított (kis összegű) tagdíjakról, hozzájárulásokról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérések

 

 1. Az Érdi Spartacus S. C. egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat veszélyes építmény helyzetének rendezésére

            Előadó:           Antunovits Antal települési képviselő

                                    Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek