Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

 1. A város adventi időszakban történő  díszkivilágítása
 2. Utcanév kataszter elkészítése
 3. Vis maior támogatás
 4. 80-90 és 100 évesek ajándékcsomagja
 5. Újszülöttek támogatása
 6. Fejlesztő foglalkoztatás
 7. Támogató szolgáltatás
 8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 9. Tanulmányi ösztöndíjak biztosítása (Tehetséggondozó Ösztöndíj, Esélyteremtő Ösztöndíj)
 10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése
 11. Fundoklia tanösvény 
 12. Tőzike tanösvény
 13. Környezetvédelmi Alap
 14. Polgárőrség támogatása
 15. Térfigyelő-rendszer fenntartása, működtetése
 16. Körzeti megbízotti irodák
 17. Térinformatikai rendszer üzemeltetése
 18. Ifjúsági Önkormányzat létrehozása, támogatása
 19. Lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása
 20. Egyházak, felekezetek, vallási közösségek támogatása
 21. Idősügyi Tanács működtetése
 22. Lakásért életjáradékot program
 23. Önkormányzati kitüntetések adományozása
 24. Önkormányzati jelképek használata
 25. Önkormányzati lapkiadás
 26. Helyi médiaszolgáltatás
 27. Vállalkozások támogatása
 28. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
 29. Múzeum fenntartása
 30. Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának biztosítása