J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. február 23-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal,  dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mészáros Mihály, Somogyi Tamás az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője, Kövesdi Péter, az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kling József, az Érdi Újság főszerkesztője, Pataki Zoltán, a Jenei Fogászat képviselője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           települési képviselő

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. A közösségi költségvetés elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Játszótér létrehozása a Csalogány utcában

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégeink! Sajnos megint gyászhírrel kell kezdenem az ülést. Mély fájdalommal kell tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy Grajczár Mária Magdolna, a Polgármesteri Hivatal Végrehajtási Csoportjának egykori vezetője, nyugállományú köztisztviselő, hosszú, méltósággal viselt betegségét követően, 58 éves korában, február 11. napján elhalálozott. Marikának ma lesz a temetése 15 órakor, ha be tudjuk addig fejezni, páran mindenképpen résztveszünk a temetésén. Kérem, hogy emlékezzünk rá egy perces néma főhajtással.

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg Grajczár Máriáról.


Antunovits Antal képviselő ügyrendi: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja van februárban, kérném tisztelettel, hogy emlékezzünk meg róluk egy perces néma főhajtással.

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg a kommunista diktatúrák áldozatairól.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megállapítom, hogy valamennyien jelen vagyunk, a Közgyűlés határozatképes. Sürgős előterjesztésből 9 érkezett: „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása”, „Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése”, „Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása”, „Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása”, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala”, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetése”, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztása”, „Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása” és az „Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról”. Az alábbi napirend módosítást javaslom: A fogorvosi ügyelet tevékenységéről szóló beszámolóval kezdünk, majd azt követően a Közgyűlés bizottsági összetételének megváltoztatására irányuló javaslatról esik szó. Mondom majd a többi változtatást is, hogy logikus legyen az egyes napirendi pontok tárgyalása, de előtte megadom a szót Simó Károlynak, majd Szűcs Gábornak.


Simó Károly képviselő: Nem 9 sürgős előterjesztés van, hanem 14. Egészen elképesztő volt az a gyakorlat, hogy pénteken kaptunk meghívót, azon 21 napirend szerepelt, jelen pillanatban 34-nél tartunk. Néhányan előterjesztés tegnap délután került fel. Az egyik ezzel kapcsolatos előterjesztésnél tisztáznunk kellene egy dolgot. Tegnapi napon, tehát 2023. február 22-én 11:44-kor megjelent egy hír egy portálon, miszerint az Érd Médiacentrum vezetője nem Kövesdi Péter, hanem Kling József. Ehhez képest délután, egészen pontosan 15:39-kor került fel egy előterjesztés, amiben szerepelt az információ. Miért kell döntenünk róla, hogyha ezt már a Polgármesteri Hivatal illetékese tényként közölte egy portálon, hogy más az ügyvezető. Most akkor ki a tulajdonosa ennek a kft-nek, az Érd Médiacentrum Kft-nek? Ki döntötte el azt, hogy új vezetés van? Én azt gondolom, hogy ezt gondoljuk át és egy következő alkalommal, tisztán látva döntsünk erről. Javasolnék egy napirendet, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén nagyon súlyos információk hangzottak el kabinetvezető úr részéről a költségvetés tárgyalása során, miszerint elképzelhető, hogy bizonyos esetekben az önkormányzat nem tud élni a Kormány által biztosított ársapka lehetőségével az energia szerződések tekintetében. Javaslom egy vizsgálóbizottság létrehozását az önkormányzat energiaszerződéseinek vizsgálata tekintetében.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az ügyvezetőre vonatkozó indítvány ma lesz napirenden. Nem tudom, hogy mi szerepelt a sajtóhírben, ma fogjuk megválasztani - ha megválasztjuk - Kövesdi Péter utódját. Erről ennyit. Bízom benne, hogy a közgyűlési többség gondoskodni fog róla, hogy a személyi javaslatnak megfelelő döntés megszülethessen. A szerződések vonatkozásában meg teljesen feleslegesnek tartom vizsgálóbizottság létrehozását, egyébként döntően a ti általatok megkötött szerződésekről van szó, melyeket egyébként leginkább saját magam próbálok meg kezelni, természetesen a kollégák bevonásával. Energiaügyi csúcson magam is részt vettem a Magyar Önkormányzatok Szövetsége képviseletében miniszter úrral tárgyaltam, van egy csomó olyan felvetés, amire remélem, hogy a minisztérium kedvezően fog reagálni, többek között például ez a fix áras, illetve floting probléma, hogy hogy lehet továbbmenni. Ahol csak tudunk, természetesen átállunk a fix árra.


Szűcs Gábor alpolgármester ügyrendi: Még Antunovits Antal képviselő úrhoz a napirend előtt akartam csatlakozni, hogy január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja és az auschwitzi haláltábor felszabadításának is az emléknapja, ahol sok magyar honfitársunk lelte halálát és kérném, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk honfitársainkra.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Természetesen ez is rendben van, de ezzel kapcsolatban hadd kérjem, hogy ha ilyen jellegű igények vannak, akkor ezeket összesítsük, mert természetesen mindenki fontosnak tartja ezeket az emléknapokat főleg akkor, hogyha áldozatokról van szó, csak kerüljük el azt, hogy ilyen szünetek legyenek. Legyen az, hogy mindenki jelezze nekem az ülést megelőzően, hogy akkor számba vegyük ezeket.

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg a holokauszt áldozatairól.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismertetem a módosított napirendet. Az első napirend lenne a meghívóban 14-es napirendként szereplő beszámoló a fogorvosi ügyelet tevékenységéről, utána az új bizottsági tag megválasztása, azt követően Tar Mihály önkormányzati saját halottá nyilvánítása, majd Grajczár Mária saját hallotta nyilvánítása, utána a lejárt határidejű határozatok, majd a képviselői tevékenységről szóló beszámoló. A rendeletalkotás a költségvetésről lesz a 7. napirend, ami a meghívóban 5. volt, utána következne a tavalyi költségvetés módosítása, folytatnánk a környezetvédelmi alap felhasználásával, az követően a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló rendelet módosítása következne, majd a Városfejlesztési Kft-vel kapcsolatos három napirend. A 14. napirend lenne az eredeti 8-as, az Érd Médiacentrum üzleti tervének elfogadása, melyet követne az Érd Médiacentrum új ügyvezetője megválasztására irányuló javaslat. A 16. lenne az eredeti 9-es, az ÉKFI tavalyi szakmai tevékenysége. A 17. lenne az eredeti 10-es, a Zöldhatár Kft. könyvvizsgálója, a 18. az eredeti 11-es, a Szakképzési Centrum, a 19-es lenne a Krause víztorony, a 20-as lenne az eredeti 12-es, az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, azt követően a polgármester szabadsága, majd három bizottsági beszámoló jönne, azt követően egy új, a rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése, majd az akkumulátor gyárra vonatkozó előterjesztés. A 27-es és 28-as meg az eredeti 18-as, illetve 19-es, a közösségi költségvetés elindítása, a játszótér létrehozása, majd pedig az Egyebek. Ez 29 napirendi pont a nyilvános ülésen. Ez eléggé logikusnak tűnik és a vendégekre is fókuszál, úgyhogy javaslom, hogy fogadjuk el a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. február 23-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           települési képviselő

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozataláról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 1. Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról

            Előadó:           települési képviselők

 1. A közösségi költségvetés elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Játszótér létrehozása a Csalogány utcában

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

26/2023. (II. 23.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. február 23-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           települési képviselő

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozataláról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról

            Előadó:           települési képviselők

 

 1. A közösségi költségvetés elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Játszótér létrehozása a Csalogány utcában

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármesterA napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND: 

 

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzati saját halottá nyilvánításról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           települési képviselő

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozataláról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról

            Előadó:           települési képviselők

 

 1. A közösségi költségvetés elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Játszótér létrehozása a Csalogány utcában

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek