Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Meghívó - Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2021. október 12. 17 óra

M E G H Í V Ó

 

 

Tovább...

6/2021. (IV.20.) határozat

a költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról

 

Tovább...

5/2021. (III.11.) határozat

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kitekintő határozatáról

Tovább...

4/2021. (III.11.) határozat

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tovább...

3/2021. (II.05.) határozat

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról

Tovább...

2/2021. (I.28.) határozat

közigazgatási szerződés kötéséről

Tovább...

1/2021. (I.25.) határozat

az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes elfogadásáról

Tovább...

Jegyzőkönyv - 2020. március 12.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. március 12-én (17órától) megtartott üléséről

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Balogh Csaba elnök, Hőcs László, Majsai Ferenc és Sárközi Lajos képviselők

 

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelent képviselőket az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat szemét elszállításáról

2. Javaslat Együttműködési megállapodások megkötésére

3. Javaslat megbeszélés kezdeményezésére

4. Egyebek

 

 

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat szemét elszállításáról

2. Javaslat Együttműködési megállapodások megkötésére

3. Javaslat megbeszélés kezdeményezésére

4. Egyebek

 

 

Tovább...