J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. március 25-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Szűcs Gábor, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! A rendkívüli ülésünket megnyitom azzal, hogy dr. Bács István és Simó Károly jelezte, hogy nem tud részt venni a mai rendkívüli ülésen. Tekauer Norbert nem jelezte, így 15 fővel határozatképes a mai rendkívüli ülés. Két napirendi pontunk van, az egyik a Volánbusz Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésünk módosítása, a másik felügyelő bizottsági tag megválasztása az Érdi Sport Kft-be. Felteszem szavazásra a napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. március 25-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

  1. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

88/2024. (III. 25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. március 25-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. március 25-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

  1. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND: 

 

  1. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester