Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2020. novemberi polgármesteri határozatok

200/2020. (XI. 26.) határozat

Önkormányzati hatósági ügy - nem nyilvános

Tovább...

199/2020. (XI. 26.) határozat

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

198/2020. (XI. 26.) határozat

az Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Tovább...

197/2020. (XI. 26.) határozat

a Szent Imre Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

196/2020. (XI. 26.) határozat

 

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról

Tovább...

195/2020. (XI. 26.) határozat

a mentőtiszti szolgáltatás működtetésére irányuló szerződés megújításáról

Tovább...

194/2020. (XI. 26.) határozat

 a Dr Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás átcsoportosításáról

Tovább...

193/2020. (XI. 26.) határozat

a Magyar Földrajzi Múzeum alapító okiratának módosításáról

Tovább...

192/2020. (XI. 26.) határozat

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Tovább...

191/2020. (XI. 26.) határozat

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

190/2020. (XI. 26.) határozat

a Szociális Gondozó Központ Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának jóváhagyásáról

Tovább...

189/2020. (XI. 26.) határozat

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Tovább...

188/2020. (XI. 26.) határozat

a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyásáról

Tovább...

187/2020. (XI. 26.) határozat

a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Tovább...

186/2020. (XI. 26.) határozat

a Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről

Tovább...

185/2020. (XI. 26.) határozat

a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

184/2020. (XI. 26.) határozat

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének módosításáról

 

Tovább...

183/2020. (XI. 26.) határozat

az érdi 9. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetéséről

Tovább...

107/2020. (XI. 6.) számú határozat

az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

Tovább...