Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019. május 30.

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. május 30-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. május 30-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda Költségvetési és Gazdálkodási Csoportjának vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti Csoport vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mészáros Mihály, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetője, Fekete Zoltán, az Érdi Médiacentrum ügyvezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, dr. Boldog Anna, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Böjtös Andrea Rita, a Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány kuratóriumának elnöke, Barcsay Blanka, a Vibrocomp Kft. képviseletében

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

  • Az Év Családja Díj
  • Az Érdi Sport Díj átadása
  • A város tűzvédelmét kiemelkedően ellátó tűzoltók elismerése Szent Flórián, a tűzoltók nemzetközi napja alkalmából

 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Sallai László tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető

       Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Érd Katasztrófavédelmi

       Kirendeltség

                   Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat a „Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez szükséges, további ingatlanok megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat az érdi 6719 hrsz-ú és 6724 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására óvodaépítés céljára (Rozsnyói utca)

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester  

 

10. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására, valamint a 100/2019.(IV.25.) Közgyűlési határozat módosítására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat a Sportszervezeti Pályázati keret fel nem használt pénzmaradványának átcsoportosítására

Előadó: Tekauer Norbert települési képviselő

 

15. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat az 1. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester  

 

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési tervének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Beszámolók:

  • Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

  • Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2018. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

19. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

20. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

21. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

22. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

Tovább...