Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. február 15-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 15-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Molnár Zoltán Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

4. Javaslat az érdi 18778/4 hrsz-ú (Érd Aréna melletti) ingatlannal kapcsolatos döntések módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 
Tovább...