J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. március 28-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője, Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Beszámoló a Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Járóbeteg szakellátást érintő kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2023. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól, a szennyvíz kezeléséről

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:     Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a szolgáltatások szolgáltatási önköltségének megállapítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Felvilágosítás kérések

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés, köszöntök mindenkit szeretettel, a márciusi rendes ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő jelen van, így 18 fővel határozatképesek vagyunk. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javaslom, illetve két felvilágosítás kérés érkezett, T. Mészáros András képviselő úrtól és Tetlák Örs alpolgármester úrtól. A Madárbarát Települések Országos Szövetségéhez való csatlakozásunkra vonatkozik a sürgős előterjesztés. Azt szeretném kérni a tisztelt Közgyűléstől, hogy vegyük ezeket napirendre. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések, illetve a két felvilágosítás kérés napirendre vételét.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

92/2024. (III. 28.) határozata

 

sürgős előterjesztés és felvilágosítás kérés napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Madárbarát Települések Országos Szövetségéhez való csatlakozás” tárgyú sürgős előterjesztést, T. Mészáros András települési képviselőnek a „Megkívánja-e oldani és ha igen akkor, hogyan és mikor a Polgármester a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződésében közel fél éve kialakított áldatlan helyzetet, - amelynek egyedüli nyertese az ott lakó Varga András, Csőzik László kabinetfőnöke, aki lényegében a város pénzén kapott ingyen parkolókat?”, valamint Tetlák Örs alpolgármester „Felvilágosítás kérés bírósági ítélet kapcsán a Pénzügyi Bizottság elnökétől, mely szerint nevezze meg a felelősöket és mindenekelőtt ossza meg a város közvéleményével, hogy összegszerűen mennyi kár érte a Városgazda jogelődjét, ezen keresztül Érd városát a temetői feladatok kiszervezése miatt.” tárgyban benyújtott felvilágosítás kéréseket a 2024. március 28-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: A napirendek sorrendjén nem változtatnék. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. március 28-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 1. Beszámoló a Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 1. Járóbeteg szakellátást érintő kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2023. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól, a szennyvíz kezeléséről

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a szolgáltatások szolgáltatási önköltségének megállapítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Alapítványi forrás átadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 1. Felvilágosítás kérések
 2. A Madárbarát Települések Országos Szövetségéhez való csatlakozás

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

93/2024. (III. 28.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. március 28-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. március 28-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Beszámoló a Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Járóbeteg szakellátást érintő kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2023. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól, a szennyvíz kezeléséről

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a szolgáltatások szolgáltatási önköltségének megállapítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Felvilágosítás kérések

 

 1. A Madárbarát Települések Országos Szövetségéhez való csatlakozás

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


NAPIREND:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Beszámoló a Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Járóbeteg szakellátást érintő kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2023. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól, a szennyvíz kezeléséről

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a szolgáltatások szolgáltatási önköltségének megállapítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Felvilágosítás kérések

 

 1. A Madárbarát Települések Országos Szövetségéhez való csatlakozás

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek