Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. február 14-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 14-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Apáthy Zsuzsa, a Pályázati Csoport vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat a környezetvédelmi alap 2019. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat pályázat benyújtására a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

4. Egyebek

Tovább...