Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019. április 25.

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. április 25-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. április 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Galyasné Légrádi Ágota, a Humán Iroda, Szociálpolitikai Csoportjának vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti Csoport vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Apáthy Zsuzsa, a Pályázati Csoport vezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Fekete Zoltán, az Érdi Médiacentrum ügyvezetője, Kozma Zoltánné pályázó, Kincses János beruházó

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

  • Az Év Rendőre Díj és
  • Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj átadása
  • A város közrendvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök elismerése Szent György, a Rendőrség napja alkalmából

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2018. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott:Nogula Tamás r. alezredes, mb. kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. - Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2018. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2018. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2018. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érd, Budafoki út 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok tervezett beépítésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Fekete Zoltán ügyvezető

 

6. Javaslat hulladékgyűjtő járművek bérbeadására az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló 734-735 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

11. Javaslat a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés megújítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

12. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

14. Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

15. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Beszámolók:

  • Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2018. évre vonatkozó tapasztalatairól

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: közszolgáltató vezetője

  • Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az egyesület elnöke

 

  • Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Demjén Attila, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és

  Méltatlansági Bizottság elnöke

 

17. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

18. Javaslat a bírósági ülnökök megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

20. Javaslat az Érdi Sport Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

21. Javaslat az Év Családja Díj 2019. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Tovább...